Is jullie onderwijsprogramma en examinering klaar voor de start?

Met de herziening mbo staan opleidingen voor de opdracht om in augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur en de invoering van de keuzedelen. Dit schooljaar is er heel hard gewerkt aan alle voorbereidingen. De BVMBO wil graag weten hoe verloopt dit proces in jullie praktijk en hoe staan we ervoor? Wat lukt wel, wat is klaar, wat nog niet én waar loop je tegen aan?

Waarom willen we dit weten? De laatste weken bereiken ons steeds meer bezorgde berichten van docenten die bezig zijn met deze herziening. Om meer duidelijkheid te krijgen willen we jullie vragen deze vragenlijst in te vullen.

Wil je ons helpen om van zoveel mogelijk docenten van verschillende opleidingen en vakgebieden respons te krijgen? Stuur hem dan door in je netwerk.

De uitkomsten delen we graag met jou maar ook met alle belangrijke stakeholders.
We bedanken je alvast voor de medewerking.

SAMEN MAKEN WE ÉÉN STERKE STEM
Je bent niet verplicht om overal nadere toelichting te geven!!

Question Title

* 1. KWALIFICATIEDOSSIER
Het kwalificatiedossier voor de opleiding is compleet

Question Title

* 2. Het kwalificatiedossier voor de opleiding is actueel

Question Title

* 3. Het kwalificatiedossier voor de opleiding past bij de aard van het huidige beroep

Question Title

* 4. CURRICULUM
Het curriculum voor cohort 2016 is vastgesteld

Question Title

* 5. Het onderwijsprogramma voor cohort 2016 is beschikbaar

Question Title

* 6. Er is actuele en bruikbare content (leermiddelen, methode etc.) beschikbaar bij het kwalificatiedossier 2016

Question Title

* 7. Het nieuwe onderwijs is in gezamenlijkheid met het team ontwikkeld

Question Title

* 8. EXAMINERING
Het examenmateriaal, bij het kwalificatiedossier van mijn opleiding, van een externe gecertificeerde examenleverancier is op tijd beschikbaar

Question Title

* 9. Het zelf ontwikkelde examenmateriaal, bij het kwalificatiedossier van mijn opleiding, is beschikbaar

Question Title

* 10. Het examenmateriaal, bij het kwalificatiedossier van mijn opleiding, is goedgekeurd en vastgesteld

Question Title

* 11. Binnen mijn afdeling c.q. team zijn examinering en examenprocessen vastgelegd

Question Title

* 12. De examinering en examenprocessen zijn gedeeld met het werkveld/bedrijfsleven

Question Title

* 13. Werkveld/ bedrijfsleven zijn voorbereid om leerling te begeleiden en kwalificeren bij de eisen van het kwalificatiedossier 2016

Question Title

* 14. KEUZEDELEN
Er zijn meerdere keuzedelen beschikbaar om binnen de opleiding een kwalitatief goede keuze aan studenten aan te bieden

Question Title

* 15. Met de beschikbare keuzedelen kunnen we het profiel/de identiteit van onze opleiding vormgeven

Question Title

* 16. De keuzedelen voor het eerste leerjaar (2016-2017) zijn ontwikkeld

Question Title

* 17. Er is binnen het team expertise om de keuzedelen inhoudelijk vorm te geven

Question Title

* 18. Er is voldoende tijd om de keuzedelen te ontwikkelen

Question Title

* 19. De inhoud bij de keuzedelen is extern ontwikkeld

Question Title

* 20. De examinering bij de keuzedelen is geborgd

Question Title

* 21. Er is voldoende expertise om de keuzedelen te examineren

Question Title

* 22. ORGANISATIE
Processen voor verwerking van alle resultaten zijn gereed

Question Title

* 23. De herziene kwalifcatiedossiers en keuzedelen kunnen volgend schooljaar (2016-2017) binnen mijn instelling uitgevoerd worden.

Question Title

* 24. Docenten/opleiders zijn voldoende voorbereid op de invoering herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen

Question Title

* 25. Ik heb er vertrouwen in dat wij, voordat het schooljaar begint, klaar zijn voor een goede start.

Question Title

* 26. Is er binnen jouw team behoefte om samen met andere scholen de examenproducten te ontwikkelen.

Question Title

* 27. Bij de ontwikkeling van het curriculum is intensief samengewerkt met het bedrijfsleven

Question Title

* 28. Gegevens.
U bent niet verplicht alle gegevens in te vullen, maar als u ze invult, kunnen we u feedback geven over de uitslag. Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

T