Nieuwe huisvesting Educatief Centrum ’t Sparrenbos

De gemeente en schoolbestuur van EC ’t Sparrenbos denken na over nieuwbouw, of verhuizen naar het gebouw van het Rodenborchcollege. Dit gebouw zal namelijk op korte termijn vrijkomen. Als wijk Sparrenburg willen wij hierover meebeslissen.

Achtergrond

De huidige twee gebouwen van EC 't Sparrenbos zijn zover versleten dat een grote actie nodig is. Het gaat daarbij over de onderbouwlocatie aan de Eikakkerhoeven (voormalige De Vlek) en de bovenbouwlocatie aan de Maaslandhoeven (voormalige De Hoeven). Er zijn op hoofdlijnen drie mogelijkheden:

1.       De huidige twee locaties blijven behouden en worden opgeknapt of vervangen

2.       Er komt één nieuw gebouw op één van de huidige locaties

3.      Verhuizen naar een bestaand gebouw op de locatie waar nu het Rodenborchcollege staat

Elke mogelijkheid heeft gevolgen voor de kinderen, de ouders en andere wijkbewoners. Omdat uw mening telt, willen wij u een aantal vragen stellen zodat we een beeld krijgen hoe de wijk hier tegenaan kijkt.

Meerdere personen per adres mogen de enquête invullen.
De enquête is anoniem en duurt ongeveer 5 minuten.
Ook als u geen kinderen op EC 't Sparrenbos hebt, willen we graag dat u aan de enquête meedoet.

Question Title

* 1. Heeft u kinderen op EC 't Sparrenbos? (Basisschool en/of kinderopvang)

Vraag 2, 3 en 4 gaan over hoe de kinderen naar school gaan. Indien u geen kinderen heeft of heeft gehad op EC ’t Sparrenbos, De Vlek of De Hoeven kunt u bij vraag 2, 3 en 4 “Niet van toepassing” invullen.

Question Title

* 2. Hoe gaan of gingen uw kinderen meestal naar het schoolgebouw?

Question Title

* 3. Gaan of gingen uw kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) meestal zelfstandig naar school of werden/worden ze gebracht?

Question Title

* 4. Gaan of gingen uw kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) meestal zelfstandig naar school of werden/worden ze gebracht?

Vanaf vraag 5 zijn de vragen weer voor alle wijkbewoners.

Question Title

* 5. Vindt u het belangrijk dat de wat oudere kinderen (vanaf groep 5) zelfstandig naar school kunnen gaan?

Question Title

* 6. Vindt u het belangrijk dat alles (onderbouw, bovenbouw en kinderopvang) in één gebouw op één plek zit?

Question Title

* 7. Zou u willen dat er meer sociale voorzieningen op school aanwezig zijn? (bijvoorbeeld voor buurtbewoners een ontmoetingsplek, activiteitenruimte of vergaderplek, gymzaal etc)

Question Title

* 8. Wat is uw mening over de bereikbaarheid?

Question Title

* 9. Welk type school met welke uitstraling vindt u prettig?

Question Title

* 10. Wat vindt u belangrijke eigenschappen voor de huisvesting van een basisschool?

  Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk
Eenvoudig en veilig bereikbaar te voet of met de fiets
De schoolpleinen blijven toegankelijk buiten schooltijd
Autoluwe omgeving dus school ligt op afstand van doorgaande wegen
Voldoende parkeergelegenheid rond school
Veel speelruimte rond de school
Groene omgeving direct rond de school
Sociale veiligheid rondom school

Question Title

* 11. Zijn er nog andere eigenschappen voor de huisvesting die u belangrijk vindt?

Question Title

* 12. Wat heeft uw voorkeur betreffende de ligging van de school?

Question Title

* 13. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 14. In welke straat woont u? (huisnummer niet nodig)

Question Title

* 15. Tot slot nodigen we u uit om te dromen. Als alles mogelijk zou zijn, hoe ziet dan uw ideale basisschool voor Sparrenburg eruit?

Question Title

* 16. We willen u hartelijk bedanken voor uw tijd. De werkgroep gaat komende tijd aan de slag om de mening van de wijk zo goed mogelijk over te brengen naar de besluitvormers rondom de nieuwbouw van EC ’t Sparrenbos.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar onze werkgroep: kindvriendelijk@sparrenburg.nl of bellen met 073 614 0003.

Mogen we u weer benaderen als we meer informatie vanuit de wijk nodig hebben over dit onderwerp?

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
De resultaten zullen tzt worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van de Sparrenburg.

Vriendelijke groet,
Werkgroep Kindvriendelijk Sparrenburg

kindvriendelijk@sparrenburg.nl
tel. 073 614 0003
0 van 16 beantwoord
 

T