Introductie

Gezondheid is een belangrijk thema, dat hebben we tijdens de coronapandemie ervaren. Leefstijl is daar ook een cruciaal onderdeel van. Daarnaast gaan er steeds meer geluiden op om ook aandacht te vragen voor gezonde duurzaamheid. Met deze enquête wil de VGN ophalen wat gezondheid, leefstijl en duurzaamheid betekent voor leden, of en hoe daar aandacht aan besteed wordt op wie zich dat dan richt en op welke gebieden de focus ligt. Daarnaast wil de VGN onderzoeken welke rol zij mogelijk kan innemen ter ondersteuning van leden op deze onderwerpen.  
 
Wij vragen bestuurders, managers en/of stafmedewerkers om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost u twintig tot dertig minuten, maar levert ons een schat aan informatie. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.  

Question Title

* 1. Naam organisatie (optioneel)

Question Title

* 2. Functie (verplichte vraag)

T