Wij roepen je op om opnieuw positieve én negatieve ervaringen met de examens met ons te delen.

Met het Wft-examenloket houden we zicht op hoe de WFT PE-examens verlopen. Mochten er problemen zijn dan kunnen we dat aan de orde stellen. Ook als er geen problemen zijn, willen we dat uiteraard graag weten. Het delen van de concrete ervaringen zal voor ons opnieuw van grote waarde zijn. Alleen met goed onderbouwde feiten kunnen we de regie in dit dossier houden.

Om zicht te krijgen op de werking, kwaliteit en doelmatigheid van de WFT PE en WFT-examens hebben Adfiz, CFD en OvFD in 2015 het online Wft-examenloket geopend. Resultaten uit dit loket hebben we eerder gedeeld met het ministerie van Financiën en het CDFD.
Page1 / 16
 
6% of survey complete.

T