Wij roepen je op om opnieuw positieve én negatieve ervaringen met de examens voor de tweede PE-periode (1 april 2017 – 1 april 2019) met ons te delen.

Met het Wft-examenloket houden we zicht op hoe de examens in de tweede PE-periode verlopen. Mochten er problemen zijn dan kunnen we dat aan de orde stellen. Ook als er geen problemen zijn, willen we dat uiteraard graag weten. Het delen van de concrete ervaringen zal voor ons opnieuw van grote waarde zijn. Alleen met goed onderbouwde feiten kunnen we de regie in dit dossier houden.

Om zicht te krijgen op de werking, kwaliteit en doelmatigheid van de WFT PE/plus en WFT-examens hebben Adfiz, CFD, NVF en OvFD in 2015 het online Wft-examenloket geopend. Resultaten uit dit loket hebben we gedeeld met het ministerie van Financiën en het CDFD.
Page1 / 16
 
6% of survey complete.

T