Lezersonderzoek VerkeersNet

Beste lezer van VerkeersNet,

Om u nog beter van achtergronden en het belangrijkste nieuws uit de mobiliteitssector te voorzien, voert VerkeersNet een lezersonderzoek uit. De resultaten worden gebruikt om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren en optimaliseren. Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag en u doet ons er een groot plezier mee. Vanzelfsprekend worden alle individuele reacties vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Jan Pieter Rottier
Redacteur VerkeersNet

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Wat is uw hoogst genoten opleiding?

Question Title

* 4. In welk land woont u?

Question Title

* 5. In wat voor soort organisatie bent u werkzaam?

Question Title

* 6. Omschrijf uw functie

Question Title

* 7. Hoe lang bent u al in de mobiliteitswereld werkzaam?

Question Title

* 8. Waar houdt u zich hoofdzakelijk mee bezig tijdens uw werk?

Question Title

* 9. Welk rapportcijfer zou u VerkeersNet op dit moment toekennen? (0-10)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. We zijn geïnteresseerd in uw mening over de website. In hoeverre bent u het eens met deze uitspraken:

  -2 (helemaal mee oneens) -1 0 +1 +2 (helemaal mee eens)
De site is gebruikersvriendelijk
De site ziet er aantrekkelijk uit
De nieuwsartikelen zijn van hoge kwaliteit
De informatie op de website is duidelijk
De nieuwsartikelen zijn betrouwbaar
De nieuwsartikelen zijn onafhankelijk
Het taalgebruik is begrijpelijk
De beelden op VerkeersNet passen goed bij de nieuwsonderwerpen
De kwaliteit van de foto’s is goed
VerkeersNet draagt bij aan het verder brengen van de mobiliteitssector

Question Title

* 11. Zou u bereid zijn om te betalen voor onbeperkte toegang tot VerkeersNet?

Question Title

* 12. Hoeveel bent u bereid om maandelijks te betalen voor onbeperkte toegang tot VerkeersNet? (0-50 euro)

0 euro 50 euro
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Zijn er bepaalde onderwerpen die u graag vaker ziet terugkomen op VerkeersNet?

Question Title

* 14. Voor welke onderwerpen heeft VerkeersNet teveel aandacht volgens u?

Question Title

* 15. Wat kan VerkeersNet volgens u (verder) verbeteren?

Question Title

* 16. Wat is de voornaamste reden dat u nieuwsartikelen van VerkeersNet leest?

Question Title

* 17. Via welk kanaal komt u voornamelijk terecht op de site van VerkeersNet?

Question Title

* 18. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over VerkeersNet:

  -2 (helemaal mee oneens) -1 0 +1 +2 (helemaal mee eens)
Ik beschouw mijzelf als een trouwe lezer van VerkeersNet
Ik praat graag over VerkeersNet met anderen
Ik bezoek graag de site van VerkeersNet
In vergelijking met andere media, volg ik VerkeersNet op de voet
Ik zou VerkeersNet aanraden bij anderen
Door het lezen van het VerkeersNet voel ik mij meer betrokken bij de mobiliteitssector

Question Title

* 19. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de nieuwsbrief?

  -2 (helemaal mee oneens) -1 0 +1 +2 (helemaal mee eens)
De nieuwsbrief is duidelijk en overzichtelijk
De nieuwsbrief is het belangrijkste contactmoment voor mij met VerkeersNet
De nieuwsbrief bevat voldoende onderwerpen
In de nieuwsbrief staan vaak nieuwsartikelen die ik nog niet heb gelezen
Een verschijningsfrequentie van éénmaal per week is voldoende
De aanwezigheid van foto's in de nieuwsbrief is een must

Question Title

* 20. Met welke communicatiemiddelen van VerkeersNet bent u bekend? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 21. Zou u naast de onlineversie ook interesse hebben in een tijdschrift?

Question Title

* 22. VerkeersNet organiseert jaarlijks het MaaS Congres. In hoeverre vindt u dit evenement bij onze titel passen? 0 = helemaal niet, 10 = helemaal wel.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 23. Als VerkeersNet een nieuw congres zou organiseren, welk thema's zou dat dan moeten hebben? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 24. Tot slot: wilt u verder nog iets laten weten aan VerkeersNet, dan is dit uw kans:

T