Screen Reader Mode Icon

Welkom

Welkom! U bent betrokken bij één van de initiatieven voor biodiversiteit in Fryslân. De provincie is erg blij met uw inzet.

In deze vragenlijst komen een aantal onderwerpen aan bod, zoals de omschrijving van uw initiatief, het tijdspad, de omgeving waar het initiatief actief is en op welke soorten het initiatief is gericht. 

NB: Wanneer u bij meerdere initiatieven betrokken bent, dan kunt u de enquête per initiatief invullen. Doe dit alleen wanneer het wezenlijk om een apart project gaat. Bijvoorbeeld: een burgerinitiatief voor bermen dat vanuit hetzelfde initiatief ook weides inzaait en aan educatie doet is één en hetzelfde project. Maar een hogeschool kan meerdere projecten hebben die wezenlijk anders zijn, met een aparte begroting en een apart team.

Vertrouwelijk
Het Herstelprogramma Biodiversiteit wordt in Fryslân op provinciaal niveau opgesteld. Provincie Fryslân heeft de FMF (Friese Milieu Federatie) en Kening gevraagd om de inventarisatie van initiatieven uit te voeren. Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga zal op basis van deze inventarisatie een analyse maken en alle initiatieven op een kaart zetten. Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na het voltooien van de vragenlijst kan het zijn dat er contact gezocht wordt voor eventuele verdieping.

Komt u ergens in de enquête er niet uit? Neem gerust contact op met: info@biodiversiteit.frl of bel met Marcia de Graaff (Kening) : 06-12391229 of Marieke van Dorp (FMF) : 06-86875538

T