Vitaliteitsaanjager 'Organisatie'

Vitaliteit voor de organisatie is de situatie waar het werk, de energie, de inspiratie, de ideeën soepel stromen. Waardoor mensen met plezier en succes hun werk doen. Waardoor de buitenwereld ervaart dat het sprankelt en stroomt in die organisatie. En waardoor klanten, partners in de keten, potentiële werknemers zich er graag mee verbinden. Waardoor je kunt vernieuwen & borgen en werkt aan resultaat & relatie. Binnen de organisatie en er buiten.

Met behulp van deze korte vragenlijst krijg je een indruk van de vitaliteit van je organisatie. Loop in gedachten even door je organisatie heen met de mensen, de klanten, de producten, de sfeer etc. en vul daarna de vragenlijst in.

Geef elke vraag een score door terug te kijken naar hoe jij de organisatie met betrekking tot deze vraag de afgelopen maanden hebt ervaren.

Je kunt scoren:
overduidelijk waarneembaar
duidelijk waarneembaar
matig waarneembaar
gering waarneembaar
overduidelijk niet waarneembaar

De gegevens worden in de rapportage anoniem verwerkt. We hebben je naam alleen nodig om je te kunnen bereiken bij eventuele vragen.

Question Title

* 1. Naam:

Question Title

* 2. Welk totaalcijfer geef je de vitaliteit van je organisatie? (1-10)

Question Title

* 3. Kijk terug naar de afgelopen 3 maanden van de organisatie. Geef een score over wat je met betrekking tot deze vraag hebt waargenomen.

  overduidelijk niet waarneembaar gering waarneembaar matig waarneembaar duidelijk waarneembaar overduidelijk waarneembaar
We ontwikkelen voldoende nieuwe producten|diensten met marktpotentie.
Wij weten hoe klanten denken over onze meerwaarde en handelen daar naar.
We inspireren elkaar om onze persoonlijke meerwaarde in te zetten voor klanten en collega’s.
We weten wat zich in ‘onze’ buitenwereld afspeelt en sluiten daar met ons aanbod op aan.
We werken in een markt|omgeving waar zich volop kansen en mogelijkheden voordoen.
Wij voeren onze operationele processen effectief en efficiënt uit.
Onze medewerkers hebben regelmatig informeel contact met elkaar binnen en buiten het werk.
Onze organisatie is ingericht op het realiseren van duurzame meerwaarde voor klant /medewerker.
Wij komen onze afspraken m.b.t. geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit na.
De werkomgeving is voor de medewerkers helpend en stimulerend.
Wij zijn in staat financiële tegenvallers op te vangen.
Wij hebben meerdere lijnen die inkomsten genereren.
Mensen voelen zich veilig en gewaardeerd voor hun inbreng.
We worden met diverse vragen door onze omgeving benaderd.
Wij hebben verbinding met opleidingsinstituten/branche genoten voor de nieuwste ontwikkelingen.
Onze procedures en afspraken zijn zodanig dat ze voor onze mensen uitvoerbaar zijn.
We letten erop dat we zorgvuldig|respectvol|open zijn in onze communicatie met klanten en collega’s.
Medewerkers wisselen regelmatig van rol, taak, functie en krijgen de ruimte & hulp zich te bekwamen.
Intern helpen wij elkaar bij het aanpakken van vraagstukken|oplossen van problemen.
Leidinggevenden hebben oog voor de draagkracht en ontwikkeling van mensen.
We hebben een aansprekende missie en visie die door onze medewerkers van harte wordt uitgedragen.
Er is voor medewerkers voldoende ruimte voor autonomie, zelfsturing en zelfleiderschap.
Van experimenten en fouten leren we actief.
Onze medewerkers zorgen actief voor een divers en groot netwerk buiten de organisatie.
Leidinggevenden geven het goede voorbeeld.
In onze plannen, producten en acties zijn de missie en visie duidelijk terug te vinden.
Ieder van ons weet wat zijn persoonlijke bijdrage aan de missie en doelen is.
We hebben veel klanten en leveranciers waarmee we langere tijd samenwerken.
We zorgen bewust en actief voor stressreductie-mogelijkheden.
Wij dragen actief bij aan de branche, de markt, onderwijs en de sociale omgeving waar wij bij horen.

T