Patiëntervaring kliniek

Geachte heer/mevrouw,
 
U heeft recentelijk een bezoek gebracht aan onze kliniek. Omdat wij u graag zo goed mogelijk van dienst willen zijn, zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met de zorg rondom onze behandeling. Daarom nodigen wij u uit om mee te doen aan een onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de kwaliteit van zorg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

Anonimiteit en privacy
Alle gegevens die u verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. De zorgverlener kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord.

Waarvoor worden mijn onderzoeksresultaten gebruikt?
De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek kunnen o.a. worden gebruikt voor verbetering van de dienstverlening, het leveren van (beleids)informatie aan patiëntenorganisaties, overheid en toezichthouders en ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Hoe kunt u meewerken?
De vragenlijst bestaat uit vragen over de behandeling in de achterliggende 12 maanden.

Question Title

* 1. Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen of behandeld geweest in onze kliniek?

T