De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie tracht zich een beeld te vormen van de omvang en soort klachten over esthetische ingrepen. Hiertoe is een vragenlijst ontworpen waarmee klachten kunnen worden gemeld door zowel patiënten als zorgverleners die dergelijke patiënten op hun spreekuur krijgen.

Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor de beeldvorming van de NVPC, en leidt niet tot vervolgstappen die kunnen helpen de klacht op te lossen.

Heeft u een vraag over het indienen van een klacht over een zorgverlener? Of wilt u een klacht melden, zodat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het kan gebruiken als signaal voor haar toezicht? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Kijk voor meer informatie op de website (www.landelijkmeldpuntzorg.nl) of bel naar 088-1205020.

Question Title

* 1. Contactgegevens (wordt niet gedeeld, uitsluitend ten behoeve van NVPC indien meer informatie gewenst is)

Question Title

* 2. Welke esthetische ingreep heeft u ondergaan?

Question Title

* 3. Wanneer heeft u de ingreep ondergaan?

Question Title

* 4. Waar heeft u de ingreep ondergaan?

Question Title

* 5. Wat is de naam van uw behandelaar?

Question Title

* 6. Wat is uw klacht? Geef een korte omschrijving:

De NVPC dankt u hartelijk voor uw melding. Wij herhalen dat deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor de beeldvorming van de NVPC, wij dragen niet bij aan de oplossing van uw probleem.

U kunt uw klacht melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die het kan gebruiken als signaal voor haar toezicht. Neem in dat geval contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Kijk voor meer informatie op de website (www.landelijkmeldpuntzorg.nl) of bel naar 088-1205020.

T