Screen Reader Mode Icon
Beste collega,

Dank voor uw interesse en uw hulp bij het onderzoek!

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is anoniem en vrijwillig. 

Titel van het onderzoek: 
Wat zijn de overtuigingen van fysiotherapeuten (inclusief verbijzonderingen) over het werkingsmechanisme achter manuele therapie bij spinale pijn? 
 
Waar gaat dit onderzoek over? 

Diverse interpretaties van mobilisaties en manipulaties bestaan, vandaar dat deze gedefinieerd worden alvorens de inhoudelijke onderzoeksvragen gesteld worden. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u goed de specifieke definities van HVT en spinale mobilisaties doorleest die verderop worden beschreven.


Het onderzoek richt zich op de overtuigingen van fysiotherapeuten (inclusief verbijzonderde fysiotherapeuten) over het werkingsmechanisme achter manuele therapie in engere zin, specifiek de High Velocity Thrust manipulation (HVT) en spinale mobilisaties (zoals angulair bewegen) bij spinale pijn. Er is al veel onderzoek gedaan naar de overtuigingen van fysiotherapeuten over spinale klachten zelf en de invloeden daarvan, maar nog niet over de overtuigingen van het werkingsmechanisme van manuele therapie bij spinale klachten. Dit onderzoek valt onder auspiciën van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) als masterthesis en tevens onder de Hanzehogeschool / UMCG als bachelor afstudeeronderzoek binnen de Kennis en Attitude omtrent Pijn (KNAP) onderzoekslijn.
 
Wat houdt deelname aan dit onderzoek in? 
Wij vragen u om de online vragenlijst in te vullen. Dit kan op uw computer, uw smartphone of tablet. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten. 
 
Wie kan deelnemen aan dit onderzoek? 
Fysiotherapeuten werkzaam in Nederland die patiënten behandelen met spinale pijn.  
 
Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, u beslist zelf of u mee wilt doen. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. Als u wel meedoet, dan kunt u tijdens het invullen van de vragenlijst uw deelname alsnog op elk moment stoppen. U hoeft niet te vertellen waarom u niet meedoet of stopt. 
 
Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Uw gegevens worden 10 jaar na het afronden van de studie anoniem bewaard op een beveiligde server. 

Resultaten 
Bent u benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? U kunt aan het einde van de vragenlijst aangeven dat u interesse heeft in de resultaten door het aanklikken van een link welke naar een nieuwe pagina gaat, waar wij u vragen om uw e-mailadres in te vullen (zodat het emailadres niet gekoppeld kan worden aan de antwoorden en anonimiteit bewaakt blijft). Wij sturen u dan na afloop van het onderzoek per e-mail een verslag met de algemene resultaten (dus niet uw persoonlijke resultaten).
Toestemming (informed consent): 
Als u de vragenlijst invult geeft u aan mee te willen doen aan de studie en akkoord gaat met het informed consent. Door uw deelname aan de studie verklaart u dat u voldoende informatie heeft gekregen over de studie en verleent u ons toestemming voor het gebruiken en bewaren van de onderzoeksgegevens. Hierbij geeft u tevens aan dat u het eens bent met de volgende verklaringen:

• Ik kies er zelf voor om aan dit onderzoek mee te doen. 
• Ik weet welke gegevens van mij worden verzameld, hoe de onderzoeker hier op een veilige manier mee omgaat en hoe lang hij/zij de gegevens bewaart. 
• Ik mag op elk moment met het onderzoek stoppen. Ik hoef dan niet uit te leggen waarom ik wil stoppen. 
• De onderzoeker heeft mijn vragen over het onderzoek goed beantwoord. Als ik nog vragen heb, dan zal de onderzoeker die beantwoorden (via email). 
• Ik weet dat de onderzoeker mijn naam niet zal noemen in het verslag dat hij/zij schrijft over het onderzoek en als hij/zij vertelt aan anderen over het onderzoek. Antwoorden kunnen wel worden geciteerd met behoud van inhoud en anonimiteit, maar met eventuele wijzingen met oog op de Nederlandse taal en uniformheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek of zou u liever mondeling de vragen willen beantwoorden?
 
Mail dan gerust naar jp.hendriks@student.han.nl of r.r.reezigt@pl.hanze.nl.

Hartelijk dank voor uw deelname!  
Jeroen Hendriks (HAN), Annelies Venema, Christy van der Meulen, Gosse van Solt, Roland Reezigt (Hanzehogeschool), Anneke Beetsma (Hanzehogeschool / UMCG) en Michiel Reneman (UMCG)

                                                                                                          

Question Title

* 1. Ik geef toestemmingSociodemografische vragen
Deze gegevens worden alleen gebruikt op groepsniveau ter beschrijving van de onderzoekspopulatie

Question Title

* 2. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 4. Heeft u een verbijzondering middels het behalen van een erkende Master of Science (vb. manuele therapie, sportfysiotherapie etc)? Zo ja, welke master en in welk jaar heeft u deze behaald?
U kunt dit vak leeg laten indien u dit niet heeft.

Question Title

* 5. Naast fysiotherapie, heeft u aanvullende certificaten behaald of cursussen gevolgd welke inzetbaar zijn bij de behandeling van patiënten met spinale klachten? Zo ja, welke en in welk jaar heeft u deze behaald? Nb.: Dit mag geschat worden, het gaat vooral om de grote lijn om op groepsniveau een inschatting te kunnen maken

Question Title

* 6. Hoeveel jaar werkervaring heeft u als fysiotherapeut?

Question Title

* 7. Hoeveel uur per week werkt u (gemiddeld) als fysiotherapeut?

Question Title

* 8. In welke setting bent u momenteel werkzaam, meerdere keuzes mogelijk?

Question Title

* 9. Participeert u in een netwerk gerelateerd aan musculoskeletale klachten (zoals een rug- of schoudernetwerk)? Kunt u aangeven in welk(e) netwerk(en) u zit?
U kunt deze vraag overslaan indien u niet participeert in een dergelijk netwerk.

Question Title

* 10. Kunt u een schatting maken hoeveel patiënten (in aantallen) u gemiddeld per week behandelt met spinale klachten?

Question Title

* 11. In welke plaats bent u werkzaam?

                                                                                                          

Inhoudelijke vragen

Probeer een zo diepgaand en gedetailleerd mogelijk antwoord te geven waarbij u het werkingsmechanisme probeert te verklaren van High Velocity Thrust manipulatie (HVT) en/of spinale mobilisaties op spinale pijnklachten.  

We zijn benieuwd naar hoe u denkt over welke werkingsmechanismes een rol spelen bij deze behandelingen op spinale pijnklachten. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden en u wordt niet beoordeeld, we willen alleen in kaart brengen wat fysiotherapeuten denken. De vragenlijst is anoniem. Als u het antwoord niet weet mag u dit ook invullen.

Het is niet nodig en niet wenselijk(!) dat u antwoorden gaat opzoeken (bijv. op het internet). Als u één van de twee therapievormen niet gebruikt, zouden we het waarderen als u nog steeds antwoord zou willen geven op de vragen, gezien het wel goed mogelijk is dat u een idee heeft hoe het werkingsmechanisme zou kunnen zijn. 

Definities

Alvorens wij HVT en Spinale mobilisaties definiëren willen we graag controleren of uw browser goed werkt en of u de instructies goed heeft kunnen lezen:
Zou u bij vraag 11 (de plaats waar u werkzaam bent) uw antwoord willen vervangen door de provincie waar u werkzaam bent?

HVT-manipulatie
Een HVT-manipulatie is een ‘high velocity, low amplitude thrust’ beweging van een gewricht, oftewel een snelle gecontroleerde beweging over een klein bewegingstraject aan het einde van zijn fysiologische range of motion (in de volksmond soms ‘kraken’ genoemd). 

Mobilisaties
Mobilisaties zijn passieve bewegingen van gegradeerde omvang toegepast op een gewricht binnen zijn fysiologische range of motion.


Question Title

* 12. Maakt u in de praktijk gebruik van High Velocity Thrust manipulaties (HVT) bij patiënten met spinale klachten?

Question Title

* 13. Hoe zou u het werkingsmechanisme van HVT op spinale pijnklachten verklaren aan een collega?
(bij meerdere verklaringen, zou u ze dan willen scheiden door een enter/witregel?)

Question Title

* 14. Maakt u in de praktijk gebruik van spinale mobilisaties bij patiënten met spinale klachten?

Question Title

* 15. Hoe zou u het werkingsmechanisme van spinale mobilisaties op spinale pijnklachten verklaren aan een collega?
(bij meerdere verklaringen, zou u ze dan willen scheiden door een enter/witregel?)

                                                                                                          

De volgende vragen gaan over de uitleg van het werkingsmechanisme aan patiënten. Let op, het gaat niet over de gegeven instructie voorafgaand aan de interventie.

Question Title

* 16. Hoe vaak legt u het werkingsmechanisme uit aan de patiënt, voorafgaand of na een mobilisatie/manipulatie?

Nooit (0%) 50 % Altijd (100%)
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 17. Zou u een HVT-manipulatie of mobilisatie op een andere manier uitleggen aan een patiënt dan u hierboven heeft beschreven (bij vraag 13 en 15) ?

Question Title

* 18. Zou een voorbeeld van een uitleg van het werkingsmechanisme aan een patiënt van een HVT-manipulatie kunnen geven?

Question Title

* 19. Zou een voorbeeld van een uitleg van het werkingsmechanisme aan een patiënt van een mobilisatie kunnen geven?

Question Title

* 20. Hoeveel patiënten vragen u, uit zichzelf, om een uitleg van het werkingsmechanisme van mobilisaties/manipulaties?

Niemand (0%) 50% Iedereen (100%)
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Het invullen is bijna klaar, druk op "Volgende" om na de laatste vraag te gaan
0 van 21 beantwoord
 

T