In de krappe en dure vastgoedmarkt van Amsterdam is het ingewikkeld om betaalbare praktijkruimte te vinden. Uit onderzoek en signalen uit de praktijk blijkt dat veel Amsterdamse huisartsen huisvestingsproblemen ervaren. Veel Amsterdamse huisartsen ervaren huisvestingsproblemen. Niet alleen startende huisartsen hebben moeite om geschikte praktijkruimte te vinden, ook huisartsen die willen uitbreiden of verhuizen lopen hier tegenaan. Om huisartsen te ondersteunen heeft het Algemeen Bestuur van de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) besloten een ‘‘Loket praktijkhuisvesting’ in te stellen, waar vraag en aanbod van praktijkruimte inzichtelijk wordt gemaakt.

Wat kunt u verwachten van het loket praktijkhuisvesting?
Het loket heeft als doel de vraag naar praktijkhuisvesting zo vroegtijdig mogelijk te verbinden aan het ruimteaanbod in de bestaande en nieuwe stad. Dit doen we door:
  • via een periodieke uitvraag actueel inzicht te hebben in de praktijkhuisvestingssituatie van Amsterdamse huisartsen;
  • vraag en aanbod bekend te maken via het loket praktijkhuisvesting op de website van de AHa;
  • aan de gemeente kenbaar te maken in welke mate en op welke termijn er behoefte is aan nieuwe praktijkruimte of uitbreiding daarvan;
  • aanbod actief onder de aandacht te brengen via de zorggroepen, de huisartsenwijkgroepen, HAweb-groep LHV afdeling Amsterdam/Almere en het Wagro netwerk. Zo krijgt iedereen een gelijke kans om contact te leggen met de aanbieder van de praktijkruimte.
Het loket verbindt partijen met elkaar, maar kan geen individuele vraagstukken oplossen.

Door middel van deze inventarisatie willen wij een actueel inzicht krijgen in de stand van zaken met betrekking tot uw praktijkhuisvesting. De gemeente Amsterdam is een belangrijke partij hierin, daarom vragen we toestemming om uw gegevens te mogen delen.

We vragen u om een paar minuten vrij te maken om deze inventarisatie in te vullen. Ook graag als u geen problemen ervaart, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Alvast dank voor uw tijd!

Question Title

* 1. Praktijkinformatie

Question Title

* 4. Uit hoeveel vierkante meter bestaat uw huidige praktijkpand?

Question Title

* 5. Voldoet uw huidige pand qua oppervlakte?

T