Question Title

* 1. Maakt u voor uw veestapel gebruik van kruiden?

Question Title

* 2. Hoe groot is uw veestapel?

Question Title

* 3. Kent u de stal boekjes van Maria Groot e.a.

Question Title

* 4. Kies uit vier opties wat u de meerwaarde vindt van deze stalboekjes?

Question Title

* 5. Wie is uw kruidenleverancier en welke kruiden gebruikt u.

Question Title

* 6. Hoe gebruikt u de kruiden?

Question Title

* 7. Meet u de gezondheid van uw dieren als gevolg van de inname van de kruiden? Ja/Nee. Zo ja, hoe meet u dit dan?

Question Title

* 8. Bent u bekend met kruidenrijk grasland? Zo ja, maakt u hier gebruik van?

Question Title

* 9. Wie is uw veevoederproducent?

Question Title

* 10. Bent u bereid om mee te doen met een pilot onderzoek dat als doel heeft het vervaardigen van een voedingsmiddel met kruidenpreparaat dat gebruikt kan worden in de veeteelt. Vermeld bij ja: uw naam, adres en telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Hartelijk dank voor het invullen van deze enquete.

T