Beste ouders,

Deze vragenlijst heeft als doel uw mening te weten te komen over de opvang van uw kind en over de werking van ons kinderdagverblijf. 

Uitgaande van uw mening en toelichtingen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. 

We stellen het dan ook op prijs dat u deze vragenlijst volledig en nauwkeurig invult. 
Indien u een negatief antwoord geeft (onvoldoende of niet akkoord...) is het voor ons interessant dat u uw antwoord verduidelijkt in het vakje 'geef indien nodig nadere toelichting' zodat we hiermee concreet aan de slag kunnen.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem en is continu beschikbaar. 

De antwoorden worden 2 keer per jaar verwerkt door de kwaliteits- en pedagogische cel, met een terugkoppeling naar het management, het team van het kinderdagverblijf en naar de ouders. 


T