Sluit u zich aan bij het collectief?

Op 1 juli hebben patiënten een wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van hun medisch dossier. De meeste huisartsen hebben hiervoor nu nog geen voorzieningen getroffen en zijn afhankelijk van hun leverancier om aan deze verplichting te voldoen.

IZER wil haar leden ondersteunen om dit zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren door een collectieve inkoop te organiseren namens huisartsen met leveranciers, het ondersteunen van praktijken bij de implementatie en de financiering door subsidies en afspraken met verzekeraars te maken.

Wilt u meedoen met dit collectief? Laat hieronder dan uw reactie achter.

Question Title

* 1. Ik wil deelnemen in centrale afspraken met leveranciers van de benodigde portalen om online inzage mogelijk te maken. Dit betekent dat u als praktijk het product afneemt via een collectieve raamovereenkomst. Deelname is vrijblijvend en u bepaalt zelf of u uiteindelijk onder de collectieve voorwaarden wilt deelnemen.

Question Title

* 2. Ik wil meedoen met de regionale subsidieaanvraag bij OPEN. Dit betekent dat u financieel en organisatorisch ondersteund wordt bij de invoering van het patiëntenportaal. Ook als u al een patiëntenportaal heeft, wordt u ondersteund in het gebruik ervan.

Question Title

* 3. Als u wilt deelnemen aan het collectief, dan vragen wij u vriendelijk om hieronder uw gegevens achter te laten:

T