Screen Reader Mode Icon
De meeste kwetsbare mensen zijn gevaccineerd. Zo ook bewoners/cliënten in de langdurige zorg. Zoals bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in een instelling voor mensen met één of meerdere beperkingen. Als cliënt/mantelzorger/wettelijke vertegenwoordiger wil je graag weten of jouw verzorger/verpleger is gevaccineerd óf negatief is getest op corona. Vanwege de privacy en integriteit van de medewerker, kan de cliënt dit niet te weten komen. En heeft de cliënt aldus geen keuzevrijheid t.a.v. een veilige behandeling/verzorging/verpleging. Wat vindt u hiervan? En moet NCZ hierop actie ondernemen? Wij horen het graag van u!  

Question Title

* 1. Cliënten/mantelzorgers/wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om te weten of hun behandelaar/verzorger/verpleger is gevaccineerd óf negatief is getest op corona.

Question Title

* 2. Als (centrale) cliëntenraad komen wij op voor het recht van de cliënt op  behandeling/verzorging/verpleging door gevaccineerd óf negatief op corona getest, personeel.

Question Title

* 3. NCZ zou zich als koepel van (centrale) cliëntenraden, op landelijk niveau in moeten zetten voor keuzevrijheid en het recht van cliënten/mantelzorgers/wettelijke vertegenwoordigers op een veilige behandeling/verzorging/verpleging door gevaccineerd óf negatief op corona getest personeel.

0 van 3 beantwoord
 

T