Het Solgu onderzoekt de behoefte aan informatie over algemene gehandicapten parkeerplaatsen (AGP). Daar is deze enquête uit voortgekomen. Wilt u ons helpen door deze enquête in te vullen? De enquête bestaat uit twee delen van ca tien vragen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. In het eerste deel willen we een beeld vormen van de doelgroep en de behoefte op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Het tweede deel is alleen voor mensen die al eens met behulp van een app op de mobile telefoon naar een AGP hebben gezocht.

Question Title

* 1. In welke gemeente woont u ?

Question Title

* 2. Wat voor gehandicaptenparkeerkaart heeft u ?

Question Title

* 3. Wat voor parkeerplaats is voor u geschikt?
Voldoet een gewone haakse parkeerplaats of heeft u naast de auto extra ruimte nodig ?
(haaks = dwars op de rijrichting)

Question Title

* 4. Voldoet een gewone langs parkeerplaats of heeft u achter de auto extra ruimte nodig ?

Question Title

* 5. Heeft u aanvullende specifieke wensen voor een algemene gehandicapten parkeerplaats ?

Question Title

* 6. Hoe vaak per maand maakt u in de gemeente Utrecht gebruik van een algemene gehandicapten parkeerplaats ?

Question Title

* 7. Heeft u problemen bij het vinden van vrije algemene gehandicapten parkeerplaats in de gemeente Utrecht ?

Question Title

* 8. Ervaart u problemen bij het vinden van een vrije algemene gehandicapten parkeerplaats in andere gemeenten ?

Question Title

* 9. Wat doet u als de AGP die u op het oog had bezet is ?

Question Title

* 10. Hoe zoekt u algemene gehandicapten parkeerplaatsen ?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Hoe vaardig bent u met de smartphone ?
(smartphone = mobiele telefoon met internet)

Question Title

* 12. Aan welke informatie over algemene gehandicapten parkeerplaatsen heeft u behoefte ?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Heeft u interesse in een app op uw telefoon om een algemene gehandicapten parkeerplaats te vinden ?

0 van 24 beantwoord
 

T