Fijn dat u wilt meewerken!

Met maatschappelijke partners en verenigingen gaan we in de gemeente Meerssen aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord om daarmee nog meer mensen in Meerssen in beweging te brengen. De sportformateur wil inzicht krijgen in de vitaliteit, wensen en behoeften van de sportverenigingen in de gemeente Meerssen. Daarvoor hebben we deze vragenlijst gemaakt.

De vragenlijst kan bij voorkeur door iemand van het bestuur ingevuld worden. Het is aan te raden om gegevens over het ledenbestand van de vereniging bij de hand te houden. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. Vul de monitor uiterlijk 1 mei 2020 in. De input wordt gebruikt om invulling te geven aan het lokale sportakkoord.

T