Houding energiebesparing

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een Klimaatakkoord aangekondigd met daarin de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. Energiebesparing en energietransitie zijn de komende jaren daarom belangrijke speerpunten in het overheidsbeleid. Dit gaat gepaard met aanscherping van regelgeving en controle rond energiebesparing.
Graag ontvangen we uw reactie op deze enquête, om de ondersteuning voor de NRK lidbedrijven te optimaliseren.

Question Title

* 1. Het Klimaatakkoord bevestigt de noodzaak actie te nemen tegen klimaatverandering en CO2 uitstoot. Wat vind u van deze uitspraak?

Question Title

* 2. Het besparen van energie is een van de belangrijkste maatregelen om de klimaatverandering en de CO2 uitstootte verminderen. Vindt u het ook een taak van uw bedrijf om energie te besparen?

Question Title

* 3. Voor ons bedrijf is energiebesparing een belangrijke voorwaarde voor een goede concurrentiepositie.

Question Title

* 4. Energiekosten bepalen een percentage van de kostprijs van uw product. Hoe groot is dit percentage voor uw bedrijf?

T