Welkom!

Modernisering van de cao: we hebben jouw ervaringen en inzichten nodig

Koninklijke Hibin en de vakbonden De Unie, FNV en CNV laten een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen en verwachtingen van werkgevers en werknemers in de bouwmaterialengroothandel ten aanzien van duurzame inzetbaarheid van werknemers. We willen dus graag weten wat jij ervan vindt.

In mei en juni van dit jaar onderhandelen Hibin en bonden over een nieuwe cao. Sinds eind vorig jaar voeren zij voorbereidende gesprekken over een aantal thema’s die moeten bijdragen aan een modernere collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (cao). Een van die thema’s is duurzame inzetbaarheid. Om straks goede afspraken te kunnen maken is betere informatie nodig vanuit de bedrijven, van zowel werkgevers als werknemers.

Met de werknemersenquête willen we inzicht krijgen in hoe jij en je collega’s aankijken tegen hun werk en waar verbeteringen mogelijk zijn. Met de werkgeversenquête willen we inzicht krijgen in wat bedrijven doen rondom vier belangrijke HR-thema’s (gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en werk- privébalans).
 
Het onderzoek bestaat uit een online enquête, die is ontwikkeld door TNO. De enquête bestaat uit aankruislijstjes. Invullen duurt 5 - 10 minuten. De reacties worden extern verwerkt door Unie Services BV en zullen uitsluitend worden gebruikt voor een sectoranalyse.

Wij willen je vragen de enquête uiterlijk 8 mei in te vullen.
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T