Inleiding

Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen in het hergebruik en bereik van open cultuurdata in Nederland. Naast deze inventarisatie zal OCD onder meer metingen doen via de OCD API en algemene best practices publiceren over impactmeting van open cultuurdata.

OCD zal via Wikimedia Commons en Europeana een overkoepelende meting opzetten, die het erfgoeddomein in staat stelt meer inzicht te krijgen in de impact van open cultuurdata. Via deze inventarisatie nodigen we je uit de open cultuurdataset(s) van jouw instelling onderdeel te maken van deze overkoepelende metingen. OCD werkt hiervoor samen met Wikimedia Commons en Europeana. We streven via deze twee platformen naar een zo compleet mogelijke beeld. We hopen daarom van harte dat jouw open cultuur-dataset onderdeel wordt van deze impactmeting!

Wij zullen onze bevindingen natuurlijk aan jullie terugkoppelen en tegelijkertijd een belangrijke eerste stap zetten in het opbouwen van de bewijsvoering rond de impact van open cultuurdata in Nederland. Naar aanleiding van deze inventarisatie, volgt in november 2014 een eerste nulmeting. Uitgangspunt is dat de metingen vervolgens regelmatig uitgevoerd worden door OCD. Zo ontstaat inzicht in de impact van open cultuurdata over een langere periode.

Het invullen van de basisgegevens die we vragen, vergen maar 5 minuten de tijd. Alle aanvullende gegevens zijn van harte welkom. We vragen je om uiterlijk donderdag 30 oktober te reageren.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze inventarisatie, neem dan contact op met Josefien Schuurman (jschuurman@beeldengeluid.nl).

T