Met de Onroerenderfgoedprijs beloont de Vlaamse overheid mensen die erfgoed op een goede manier beheren. De editie van 2019 staat volledig in het teken van erfgoed dat niet publiek toegankelijk is. We gaan op zoek naar beschermde monumenten, landschappen en archeologische sites waarrond zich in de laatste vijf jaar een initiatief heeft ontwikkeld. Dat kan een restauratie zijn, maar bijvoorbeeld ook een educatief project of een applicatie. Het wedstrijdreglement kan je in detail nalezen op www.onroerenderfgoedprijs.be.

Wil je een project inschrijven voor de Onroerenderfgoedprijs 2019? Dan moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Het onroerend erfgoed is beschermd.
 • Het onroerend erfgoed is een voorbeeld van goed beheer
 • Het project is gerealiseerd in het Vlaams Gewest.
 • Het project past binnen het jaarthema. Aan de actuele jaargang kunnen alleen onroerenderfgoedprojecten deelnemen die in de regel niet publiek toegankelijk zijn. 
 • Het project is maximaal vijf jaar vóór de uiterste datum van kandidaatstelling voltooid. Het project werd met andere woorden op 1 maart 2014 afgerond, of later.
 • Elk project kan maar één keer deelnemen. 
 • Het project heeft zich gehouden aan alle geldende wettelijke en decretale voorschriften en regelingen.
 • De initiatiefnemer of opdrachtgever is in de laatste tien jaar voor de kandidatuur niet schuldig bevonden aan een inbreuk of een misdrijf tegen erfgoed.
 • De Vlaamse overheid is geen eigenaar of beheerder van het betrokken erfgoed, ook niet gedeeltelijk.

Verder ben je bereid om in het kader van de wedstrijd:
 • de jury te ontvangen om bijkomende informatie te geven. De jury zal vijf tot acht projecten bezoeken in mei 2019.
 • deel te nemen aan Open Monumentendag 2019, op zondag 8 september 2019. Alleen van de drie laureaten staan we er echt op dat zij effectief deelnemen. Je verneemt of je laureaat bent in juni 2019.

Question Title

Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden?

Deelnemen kan door dit formulier digitaal in te vullen vóór 2 maart 2019. Je kan je met andere woorden inschrijven tot 1 maart om middernacht. Het is mogelijk om dit formulier in verschillende stappen in te vullen. Je browser (Chrome, Firefox, ...) onthoudt je antwoorden. Je kan blijven wijzigen tot je helemaal op het einde op de knop 'verzenden' hebt gedrukt. 
 
6% of survey complete.

T