Nieuwe Omgevingswet; meer mogelijkheden én meer verantwoordelijkheden voor initiatiefnemers

Beste deelnemer,
 
Het kan gebeuren dat u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u: wilt bouwen, een boom wilt kappen, een oprit wilt verplaatsen of wanneer u een initiatief neemt voor verbetering van de buurt. Dit zijn allemaal zogenaamde omgevingsinitiatieven. Volgend jaar wordt een nieuwe wet ingevoerd waarmee de regels voor deze omgevingsinitiatieven anders worden. Deze nieuwe wet heet de Omgevingswet. Voor inwoners en ondernemers uit de gemeente Wassenaar die een omgevingsinitiatief nemen betekent die wet dat: 
  • Het verkrijgen van een omgevingsvergunning sneller kan gaan. 
  • U, als initiatiefnemer, buren en belanghebbenden goed moet informeren en eventuele bezwaren gezamenlijk probeert op te lossen.
Wij willen u als gemeente zo goed mogelijk ondersteunen, zodat:
  • Het informeren en betrekken van buren en belanghebbenden goed en gemakkelijk verloopt.
  • Het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning zo probleemloos mogelijk gaat.
We horen graag van u hoe we u hiermee het best kunnen helpen. Daarom hebben we deze korte vragenlijst gemaakt. 

Doet u mee? Invullen kost u niet meer dan 10 minuten tijd.
 
10% of survey complete.

T