Deze vragenlijst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onderdeel van het project ‘Veilige Jachthaven’ in uw gemeente. Wij vernemen graag hoe uw veiligheidsbeleving is.  

De uitkomst van de vragenlijst kan van invloed zijn op de eventuele verbeteringen die in de omgeving van de jachthaven genomen gaan worden. Daarom vragen wij u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.   

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête blijft tussentijds opgeslagen, u kunt uw antwoorden bewerken totdat u deze heeft afgesloten.

Hierbij enkele aanwijzingen voor het invullen van de enquête:

• Geef slechts één antwoord per vraag, tenzij anders is aangegeven.
• De enquêtevragen hebben alleen betrekking op het afgelopen kalenderjaar.
• Als u exacte aantallen of bedragen niet kunt geven, dan verzoeken wij u om een schatting te maken.

Wij willen benadrukken dat alle gegevens anoniem en vertrouwelijk worden behandeld.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van het CCV, bereikbaar via lokaleveiligheid@hetccv.nl of telefonisch op 030-7516799. Zij brengen u in verbinding met de procesbegeleider van dit project.
Uw locatie bij de jachthaven

Question Title

1. Woont u aan de jachthaven?

Question Title

2. In welke weg, straat, plein of hof is uw woning gevestigd?

Question Title

3. Wat is uw relatie tot de woning?

Question Title

4. Hoe wordt het pand gebruikt?

Question Title

5. Verhuurt u woonruimte op uw perceel?           

Question Title

6. Aan wie verhuurt u? (meerdere antwoorden mogelijk)

 
50% of survey complete.

T