Beste ondernemer, bedrijfsleider,    

Deze vragenlijst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onderdeel van het project ‘Veilige Jachthaven’ in Zeeland, een proefproject waarvan uw jachthaven deel uitmaakt. Wij vernemen graag hoe uw veiligheidsbeleving is. Voor een goede veiligheidsanalyse is het van groot belang uw mening en gegevens over de onderwerpen uit de vragenlijst te weten. De uitkomst van de vragenlijst kan van invloed zijn op het veiligheidsbeleid en de bijbehorende maatregelen op en rond de jachthaven(s).

Daarom vragen wij u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.   

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête blijft tussentijds opgeslagen, u kunt uw antwoorden bewerken totdat u deze heeft afgerond.

Hierbij enkele aanwijzingen voor het invullen van de enquête:

• Geef slechts één antwoord per vraag, tenzij anders is aangegeven.
• De enquêtevragen hebben alleen betrekking op het afgelopen kalenderjaar.
• Alle gevraagde gegevens hebben betrekking op de vestiging waar u werkzaam bent.
• Als u exacte aantallen of bedragen niet kunt geven, dan verzoeken wij u om een schatting te maken.

Wij willen benadrukken dat alle gegevens anoniem en vertrouwelijk worden behandeld.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van het CCV, bereikbaar via lokaleveiligheid@hetccv.nl of telefonisch op 030-7516799. Zij brengen u in verbinding met de procesbegeleider van dit project.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs.
Algemene vragen over uw bedrijf

Question Title

1. Tot welke branche behoort uw onderneming?

Question Title

2. Dit bedrijf is een:

 
11% of survey complete.

T