Beste buurtgenoot,

De Wijkraad Oosterhout wil graag weten wat u van de verkeersveiligheid in de wijk vindt. Door middel van deze enquête willen wij in kaart brengen hoe u de verkeersveiligheid in de wijk ervaart. Het invullen kost ongeveer 5 minuten en is anoniem. We willen u bij voorbaat bedanken voor de genomen moeite! 


Question Title

* 1. Ik ervaar de verkeerssituatie in de buurt voor mijzelf als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 2. Ik ervaar de verkeerssituatie in de buurt voor mijn kinderen als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig n.v.t.
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 3. Als u ergens verkeersonveilig hebt ingevuld, waar ervaart u die onveiligheid dan? (graag een locatie invullen bijv gehele straat (straatnaam) enz.)

Question Title

* 4. Als u ergens verkeersonveilig hebt ingevuld, welke aspecten veroorzaken volgens u die onveiligheid? (per locatie)

  Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3
Onoverzichtelijkheid
Spelende kinderen
Snelheid waarmee wordt gereden
Geparkeerde auto's
Brede wegen
Slecht wegdek
Agressief verkeersgedrag
Smalle straten
Verkeersdrukte

Question Title

* 5. Welke acties (maatregelen) zouden volgens u bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid? (dit kunnen zowel infrastructurele aanpassingen zijn evenals ludieke acties waarmee gedrag veranderd kan worden.)

Question Title

* 6. Vindt u het belangrijk dat er vanuit de wijk aandacht is voor verkeersveiligheid en gedrag?

Question Title

* 7. Een aantal mensen uit de wijk willen graag samen met Veilig Verkeer Nederland aan de slag met de verkeersveiligheid. 

Bent u geïnteresseerd om samen met hen uzelf in te zetten voor de verkeersveiligheid?

Question Title

* 8. Als u zich wilt inzetten voor de verkeersveiligheid, wilt u dan hier uw contactgegevens achter laten?

Om wat specifieker eventuele vervolgacties uit te kunnen uitvoeren, hebben wij nog een paar optionele vragen.

Question Title

* 9. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 10. Mocht u snelheid als oorzaak van onveiligheid hebben ingevuld, tussen welke tijdstippen komt dit dan het meeste voor?

  Tussen 06:00 en 10:00 Tussen 10:00 en 16:00 Tussen 16:00 en 19:00 Tussen 19:00 en 24:00
Snelheid
Verkeersdrukte
Agressief verkeersgedrag
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

Om extra inzicht te krijgen in de verkeersonveilige situaties beschikt Veilig Verkeer Nederland over het VVN Participatiepunt. Voer in slechts 4 simpele stappen uw melding in en ga samen met uw buurt aan de slag om het verkeer in uw buurt veiliger te maken! 
U kunt uw melding maken op vvn.nl/participatiepunt

De verkeerswerkgroep gaat de resultaten analyseren en samen met Veilig Verkeer Nederland kijken op welke manier aandacht gevraagd kan worden voor de verkeersveiligheid.


T