Per november willen we, als alles goed gaat, onze openingstijden weer wat verruimen. Wij willen hiermee al onze doelgroepen (leners, leerlingen, groepsbezoeken basisscholen, cursisten etc.) graag bedienen binnen de richtlijnen van het RIVM. Om dit zorgvuldig te kunnen doen willen we graag van u weten op welk moment u het liefst in de Bibliotheek komt.

Deze enquête is alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Winterswijk.

Question Title

* 1. Tot welke leeftijdcategorie behoort u?

Question Title

* 2. Wat is uw postcode?

Question Title

* 3. Werkt u?

Question Title

* 4. Bent u lid van de Bibliotheek Oost-Achterhoek?

Question Title

* 5. Komt u in de Bibliotheek om (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 6. Zijn de huidige openingstijden (de tijdelijke openingstijden i.v.m. de Coronaperiode) bij u bekend?

Question Title

* 7. Hoe komt u aan de informatie over openingstijden?

Question Title

* 8. Sluiten de huidige openingstijden (op werkdagen van 13.30-17.30 uur en op zaterdag van 10.00-15.00  uur) aan bij uw wensen?

Question Title

* 9. Als u een cijfer moest geven voor de huidige openingstijden (de tijden in de Coronaperiode), waarbij 10 staat voor prima en 1 voor helemaal niet passend, welk cijfer zou dit dan worden?

Question Title

* 10. Met welke van de volgende diensten bent u bekend? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 11. Als u voor de hiervoor genoemde diensten een afspraak wilt maken, welk dagdeel komt u dan het beste uit?

Question Title

* 12. Hoe vaak vraagt u advies van een medewerker als u boeken komt lenen?

Question Title

* 13. Als u vragen heeft, waar gaan die vragen dan over?

Question Title

* 14. Als u boeken terug komt brengen of lenen, in de wetenschap dat er géén personeel is om u te helpen, hoe zou u dat vinden op de schaal van 1 – 10 waarbij 1 staat voor heel vervelend en 10 voor prima?

Question Title

* 15. Als u een cursus wilt volgen, op welk dagdeel zou u dit het liefste willen?

Question Title

* 16. Als u de krant in de Bibliotheek wilt lezen, op welk dagdeel doet u dat bij voorkeur?

Question Title

* 17. Als u een boek komt lenen en u mag 2 tijdvakken aangeven waarin het het meest waarschijnlijk is dat u zou komen, welke 2 zou u dan aankruisen?

  9.00-11.00 11.00-13.00 13.00-15.00 15.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00
Tijdvak 1
Tijdvak 2

Question Title

* 18. Op welke dag zou u het liefst de Bibliotheek Winterswijk willen bezoeken?

Question Title

* 19. Als we één avond in de week open zouden gaan tot 20.00 uur, welke avond heeft dan uw voorkeur?

Question Title

* 20. Zou u het leuk vinden om deel te nemen aan ons Klantenpanel? Zo ja, wilt u dan uw emailadres doorgeven?

0 van 20 beantwoord
 

T