Omschrijving

De afgelopen periode heeft uw kind een weerbaarheidstraining op school gevolgd. De lessen waren gekoppeld aan verschillende thema's zoals: 'Wie ben ik?', Gevoelens, Lichaamstaal, Groepsdruk en pesten, enz. Tijdens de lessen kreeg uw kind zowel fysieke als mentale oefeningen om de weerbaarheid te vergroten. Daarnaast kreeg uw kind ook huiswerkopdrachten om de thema's thuis nogmaals te oefenen.
Omdat wij waarde hechten aan uw ervaringen met, en uw mening over de weerbaarheidstraining willen we u vragen de vragenlijst in te vullen.

T