De coronacrisis vraagt veel van ondernemers. Maar sommige ondernemers zien kansen. Landelijk ziet 40% kansen als gevolg van de coronacrisis, terwijl in Limburg slechts 3% van de ondernemers kansen ziet. We vermoeden dat grotendeels komt door de type sectoren die geraakt zijn, die in Limburg relatief veel vertegenwoordigd zijn. Maar we denken ook dat het met de kenmerken van ondernemers te maken heeft.
We willen samen met het werkveld een strategie ontwikkelen die typisch Limburgs EN succesvol is! Die aansluit bij de kenmerken van de typische Limburgse ondernemer.

Door middel van deze vragenlijst willen wij inzicht krijgen in de ondernemerskenmerken die voorwaardelijke zijn voor continuïteit, groei en innovatie. Deze kenmerken betreffen samenwerkingsgerichtheid, prestatiebehoefte, risico nemen, pro-actief, groeibehoefte, locus of control, tolerantie voor ambiguïteit en  zelfeffectiviteit. 
Deze informatie delen we (met respect voor privacy van jou als ondernemer) met beleidsmakers en bestuurders opdat goed onderbouwd beleid kan worden gemaakt en snelle maatregelen genomen kunnen worden.

De uitkomsten en inzichten van deze inventarisaties zullen we dagelijks communiceren en actualiseren via onze website www.limburginnoveert.nl. We doen ons best om  jouw bedrijf de komende weken en maanden te voorzien van  dienstverlening, zoals informatie en advies.

Question Title

* 1. Hoeveel medewerkers werken in je organisatie?

Question Title

* 4. In welke mate typeer je de impact van het corona-virus op jouw bedrijf tot nu toe?

Question Title

* 5. Hoe typeer je jouw sentiment rondom deze coronacrisis met betrekking tot jouw bedrijf?

Question Title

* 6. Er volgen nu tenslotte 24 stellingen over ondernemerskenmerken.
Zelfs wanneer we iets bereikt hebben, willen we nog beter worden (NA)

Question Title

* 7. We stimuleren medewerkers om risico’s te nemen met nieuwe ideeën (R)

Question Title

* 8. We ondernemen acties waarop andere bedrijven moeten reageren (PA)

Question Title

* 9. We zijn voorbereid op een sterke groei (GB)

Question Title

* 10. We werken samen met kennisinstellingen zoals consultancybureau’s, hogescholen, universiteiten en  instituten (SA)

Question Title

* 11. Het resultaat van ons bedrijf wordt sterk bepaald door onze eigen inspanning (LC)

Question Title

* 12. We zouden het liever voorkomen dat we een probleem moet oplossen dat bekeken moet worden vanuit verschillende invalshoeken  (TA)

Question Title

* 13. We blijven kalm wanneer we geconfronteerd worden met moeilijkheden, omdat we kunnen terugvallen op onze sterke kernvaardigheden (SE)

Question Title

* 14. We houden er van om onszelf met anderen te vergelijken (NA)

Question Title

* 15. Met de huidige organisatiestructuur en bedrijfsmiddelen kunnen we makkelijk 20% groeien (GB)

Question Title

* 16. Ik durf actie te ondernemen, ook al loop ik risico (R)

Question Title

* 17. We zijn klaar om een risico te nemen (R)

Question Title

* 18. We gebruiken ons netwerk vooral voor co-creatie of samenwerking (SA)

Question Title

* 19. We doen er alles voor om onze doelen te bereiken (NA)

Question Title

* 20. We vermijden competitie: het gaat zoals het gaat (PA)

Question Title

* 21. We geven de voorkeur aan bekende situaties boven onbekende situaties (TA)

Question Title

* 22. We vermijden competitie: het gaat zoals het gaat (PA)

Question Title

* 23. We hebben vaak het gevoel dat we niet kunnen beïnvloeden wat ons overkomt (LC)

Question Title

* 24. We hebben vooral contact met mensen en bedrijven vanwege hun hele andere kennis en overtuigingen (SA)

Question Title

* 25. We reageren sterk en offensief op reacties van andere bedrijven (PA)

Question Title

* 26. We proberen situaties te vermijden die dubbelzinnig of ambigue zijn (TA)

Question Title

* 27. In ons werk halen we de doelstellingen die we voor ons zelf stellen (SE)

Question Title

* 28. In onze organisatie weet iedereen dat we snel willen groeien (GB)

Question Title

* 29. Wat er ook gebeurt in ons werk, we kunnen het gewoonlijk wel aan (SE)

Question Title

* 30. Tenslotte een laatste vraag over strategie. We richten ons na deze crisis voornamelijk op de volgende strategie (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 31. Erg veel dank voor je medewerking.
De uitkomsten en inzichten van deze inventarisatie zullen we dagelijks communiceren via onze websites www.limburginnoveert.nl (site van het Zuyd-lectoraat Innovatief Ondernemen).
Indien je wenst, kun je hieronder kun je nog een opmerking of vraag vermelden.

T