Screen Reader Mode Icon

 

Beste medewerker,

Fijn dat u deelneemt aan de Week van de handhygiëne.

Het 'continu verbeteren' van infectiepreventie blijft een belangrijk onderwerp in relatie tot de bewoners en het personeel van uw organisatie. Om dit te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig bij het invullen van 19 enquêtevragen. Deze vragen zijn geen controle van u persoonlijke werkuitvoering, maar een toets van de middelen en kennis die u aangeboden krijgt om infectiepreventie te kunnen toepassen.
Het invullen van de enquête is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. Het zijn vooral vragen waarbij (meerdere) antwoorden kunnen worden aangeklikt, maar u mag ook eigen commentaar noteren. De uitkomsten van deze enquête worden ingezet om de infectiepreventie continu te kunnen blijven verbeteren voor de bewoners en personeel van uw organisatie. Wij willen u daarom alvast bedanken voor het invullen van deze enquête.

 

Met vriendelijke groeten,

Zorgnetwerk Link ABR

Question Title

* 1. Wat zijn volgens U maatregelen die passen bij bij 'hygiëne en infectiepreventie' in de ouderenzorg

Question Title

* 2. Geeft ana in welke mate u handhygiëne, isolatiemaatregelen en reinigen &desinfectie kan toepassen tijdens uw dagelijkse werkzaamheden.

  Slecht Matig Voldoende Goed Heel goed
Mate van handhygiëne
Mate van isolatiemaatregelen
Mate van reinigen & desinfectie

Question Title

* 3. Wat zijn voor U de belangrijkste redeneren om infectiepreventie maatregelen toe te passen?

Question Title

* 4. Wat is de behoefte aan scholing bij de volgende infectiepreventie onderwerpen?

  Wil ik meer scholing Krijg ik voldoende scholing Krijg ik teveel scholing
Handhygiëne
Reiniging en desinfectie
Isolatie/personlijke beschermingsmaatregelen

Question Title

* 5. Hoe ervaart u 'feedback geven en ontvangen' over handhygiëne, reiniging & desinfectie en isolatiemaatregelen op uw werk?

  Heel vaak vaak Soms Zelden Nooit
Ik geeft collega's feedback, als ik zie dat dit beter of anders kan
Van collega's ontvang ik feedback als deze zien dat ik dit beter of anders kan doen
Feedback die ik ontvang van collega's ervaar ik als ondersteunend
feedback die ik geef aan collega's ervaar ik als geaccepteerd

Question Title

* 6. Hoe scoort u met de volgende stellingen over ( de WHO 5 momenten van ) handhygiëne

  Helemaal waar Waar Neutraal Niet waar Helemaal niet waar
Ik ben bekend met de 5 momenten van handhygiëne
Ik pas in 7 van de 10 keer (of vaker) handhygiëne toe na contact met de cliënt
Ik zie mijn collega's  7 van de 10 keer (of vaker) handhygiëne toe passen na contact met de cliënt
Ik wil meer scholing over wanneer ik handhygiëne moet toepassen op mijn werk

Question Title

* 7. welke vorm van handhygiëne past u toe in de volgende sitauaties

  Handdesinfectie Handen wassen Handen wassen en handdesinfectie Geen handhygiëne
Zichtbaar vervuilde handen
Na uitrekken van handschoenen
Voor verlaten van de kamer/verblijf bewoner
Na zwachtelen
Voor eten geven aan bewoner
Voor inbrengen urinekatheter

Question Title

* 8. Wat doet u met onderstaande hygiëne tijdens uw werk in de ouderenzorg

  Draag ik niet Draag ik wel Draag ik soms
Hand- en pols sieraden
Nagellak en kunstnagels
Lange mouwen onder uniform

Question Title

* 9. Ik welke mate zijn voorzieningen in handhygiëne op uw werk aanwezig?

  Aanwezig Soms aanwezig Niet aanwezig
Wasbak
Zeep
Wegwerp handdoekjes
Handdoek
Handalcohol

Question Title

* 10. Hoeveel seconden wrijft u uw handen per keer in met handalcohol

Question Title

* 11. Wat voor cijfer geeft u aan uw werkplek qua uitvoering van handhygiëne ?

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Welke middelen, die op uw werk aanwezig zijn, gebruik je voor reinigen en/of desinfectie

  Reinigen Desinfecteren Reinigen en desinfecteren NVT
'Kant en klare' wegwerp reinigingsdoeken
Droge wegwerpdoeken
Microvezel doeken
Schoonmaakmiddelen van huishoudelijke dienst
Alcohol 70%
Chloor
Andere desinfectans
Vloer wisse
Luiwagen met mop

Question Title

* 13. Wat doet u wanneer oppervlakken vervuild zijn met lichaamsproducten zoals bloed en ontlasting?

Question Title

* 14. Zijn onderstaande opmerkingen over reinigen & desinfectie van oppervlakken van toepassing op uw werkplek?

  Ja Nee Onbekend
Er is een schoonmaakschema voor niet cliëntgebonden materialen
Sponzen worden eenmalig gebruikt
Vaatdoeken worden na elke dient in de was gedaan of weggegooid
Zittingen van meubilair bewoners zijn goed te reinigen
Handalcohol wordt gebruikt voor het desifecteren van oppervlakken
'Verzorgend wassen' washandje worden gebruikt om oppervlakken te reinigen

Question Title

* 15. Zijn onderstaande middelen of situatie van toepassing op uw afdeling?

  Ja Nee Onbekend
In de spoelruimte is een scheiding gemaakt van schoon en vuil. (processen en opslag)
Pospoeler met kantelfunctie aanwezig (po wordt geleegd door pospoeler)
Er is een zichbare scheiding aanwezig tussen schoon en vuil materiaal
Pozak (zak die over de po gedaan kan worden, waar urine en/of ontlasting in opgevangen en weggegooid kan worden) aanwezig
Alle afvalbakken en bakken voor vuil linnengoed zijn gesloten en hebben een voetbediening to touch free bediening

Question Title

* 16. In welke mate zijn voorzieningen voor isloatie en personlijke beschermingsmiddelen aanwezig op uw werk?

  Ja Nee Onbekend
Wegwerp schorten met mouwen
Wegwerp schoten zonder mouwen
Mond/neus maskers chirurgisch
Mond/neus makers FPP1
Wegwerphandschoenen
Bril of gezichtsscherm
Isolatie deurkaarten
Isolatie materialen (nood) box of wagen

Question Title

* 17. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen trek u aan bij de verzorging van bewoners met een besmettelijke micro-organisme?

  Schort Mond/neus masker Handschoenen Beschermbril of scherm Weet ik niet Niets
Noro of vergelijkbare virussen
Corona of vergelijkbare virussen
MRSA
BRMO

Question Title

* 18. Wat is jou mening en gevoel over het corona virus tijdens je werk?

  Helemaal Waar Neutraal NIet waar Helemaal niet waar NVT
Ik heb voldoende kennis om veilig te werken met cliënten die besmet zijn met het corona virus
Ik voel me veilig tijdens het werken met cliënten die besmet zijn met het corona virus
Ik weet hoe ik moet handelen als een Cliënt klachten heeft die passen bij het corona virus
Ik wil vanuit..... meer informatie krijgen over het corona virus

Question Title

* 19. Als u nog iets wilt opmerken , dan kan dit in onderstaande val

0 van 19 beantwoord
 

T