Question Title

* 1. Welke adviesorganisaties of bureaus voor bedrijfsadvies of bedrijfsbegeleiding kent u? ( geef zoveel mogelijk namen die u spontaan te binnen schieten)

Question Title

* 2. Welke van de volgende adviesorganisaties of bureaus kent u?  ( kruis  alle organisaties of bureaus aan die u kent)

Question Title

* 3. Heeft u wel eens een adviseur van een bureau of organisatie ingeschakeld?

Question Title

* 4. Indien Ja, hoe vaak heeft u dat gedaan?

Question Title

* 5. Indien u een adviseur nodig heeft waar of op welke manier gaat u die dan zoeken? ( meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Wat zijn voor u de belangrijkste criteria om een adviseur te kiezen?  
(geef de twee belangrijkste criteria)

Question Title

* 7. Stel u heeft op dit moment behoefte aan een adviseur voor uw onderneming, op welke van de volgende onderwerpen zou u die dan zoeken?

Question Title

* 8. Wat houdt u (mogelijk) tegen om een adviseur te benaderen?

Question Title

* 9. Bent u bereidt om te investeren in ondersteuning bij het opstarten of verder uitbouwen van uw onderneming? Zo ja wat vindt u dan een acceptabel bedrag?

Question Title

* 10. In welke sector bent u actief?

T