1. Algemene gegevens

In opdracht van het ministerie van VWS doen wij een onderzoek naar de trends en achtergronden van de daling van het aantal pgb’s in de Jeugdwet. Dit doen we op basis van de gegevens van SVB over 2015 tot en met 2019. We hebben een analyse gemaakt van de ontwikkeling van het aantal kinderen met een PGB in de Jeugdwet. Ook hebben we gekeken naar de hoogte en de ontwikkelingen van de budgetten en de bestedingen hierop.  

Dat het aantal kinderen met een budget in de jeugdwet is gedaald, was bekend. Ons onderzoek richt zich dan ook op de vraag of de daling is te verklaren door het landelijk beleid, de decentralisatie of door lokale ontwikkelingen. 

Het bureauonderzoek heeft plaatsgevonden en we hebben een belangrijk deel van de landelijke daling kunnen verklaren. Vanaf 2017 zien we echter dat er lokale verschillen ontstaan. Zo zien wij gemeenten waarbij het aantal kinderen met een budget toeneemt. In sommige gevallen met meer dan 30%. En zijn er gemeenten waar het aantal kinderen met een budget sterk afneemt.

In deze fase willen wij u vragen om de trends die we lokaal zien te verrijken met uw informatie, ervaring en beleid rondom het PGB. Dat doen wij in 2 stappen.

De eerste stap is het invullen van deze vragenlijst. Vervolgens zouden wij graag met u en andere gemeenten tijdens een webinar van 2 uur in gesprek gaan over dit beeld waarbij we dan de resultaten en lokale situatie met u bespreken. Hierbij zullen zowel de cijfers als de onderwerpen uit de vragenlijst aanbod komen.

U ontvangt dan van ons – indien gewenst uw eigen trends in de ontwikkeling van uw gemeente. Hierbij laten wij ook zien in welke mate u afwijkt van het landelijk beeld.

Wij verwerken uw input geanonimiseerd in de rapportage. Dat betekent dat uw gemeente in ons onderzoeksrapport niet met naam en toenaam genoemd wordt. Het invullen van de enquete kost ongeveer 10 minuten.

Doet u mee?

Op deze eerste pagina stellen we u een aantal algemene vragen.

Question Title

* 1. Bij welke gemeente bent u werkzaam?

Question Title

* 2. Hoeveel inwoners telt uw gemeente per 1 januari 2020?

Question Title

* 3. Tot welke jeugdhulpregio behoort uw gemeente?

Question Title

* 4. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor een webinar zodat wij de resultaten van het onderzoek met u kunnen delen? Voor het webinar hebben we 2 uur ingepland. Deze zal plaatsvinden op donderdag 11 juni 2020 van 13 tot 15 uur.

Question Title

* 5. Wilt u een rapportage ontvangen voor uw eigen gemeente met spiegelinformatie over de trendlijn 2015-2019 ten opzichte van NL?

Question Title

* 6. Wij vragen nu enkele gegevens van u die we alleen zullen gebruiken als u deelneemt aan het webinar en spiegelinformatie wenst te ontvangen.

T