Introduction

Geachte deelnemer,

Bedankt voor uw deelname aan ons onderzoek naar inclusieve vrijetijdsbesteding in jeugdorganisaties.

Het belang van vrijetijdsactiviteiten voor de psychologische, cognitieve, maatschappelijke, beroepsmatige en lichamelijke ontwikkeling van jongeren wordt algemeen erkend. Door inclusieve vrijetijdsactiviteiten voor de jeugdgemeenschap te ontwikkelen, zal ons project daarenboven bijdragen aan het welzijn, vermindering van voortijdig schoolverlaten en een stabiele geestelijke gezondheid van jongeren met en zonder beperkingen.

De definitie van vrije tijd in de context van deze vragenlijst: Vrije tijd is een reeks van activiteiten die verder gaan dan werk-, familie- en sociale verplichtingen, uitgevoerd door de individuen uit eigen vrije wil om uit te rusten, om plezier te hebben of creativiteit bezig te zijn.

Definitie van sociale inclusie in de context van deze vragenlijst: Sociale inclusie is de volledige deelname van een individu of een groep met een handicap aan activiteiten georganiseerd door de samenleving, en in het bijzonder door jongeren / vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie over ons project vindt u op onze website: http://www.leisure4youth.eu/.

We danken u nogmaals voor uw deelname en bijdrage.

Hoogachtend,
Projectteam

Dit project (2017-2-BG01-KA205-036419, "Vrije tijd als een positivistische peer-pedagogiek voor jongeren") werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie (Erasmus + Programma). Deze communicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

T