Beste kinesitherapeut(e),

Een revalidatie na een voorste kruisbandreconstructie is een grote uitdaging voor kinesitherapeuten en patiënten met vaak teleurstellende klinische resultaten. Aan de hand van deze online vragenlijst willen we onderzoeken welke behandelingsstrategieën door Vlaamse kinesitherapeuten worden toegepast bij de revalidatie van patiënten met een reconstructie van de voorste kruisband. Het doel van deze inventarisatie is uiteindelijk samen met u de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. Indien u deze vragenlijst invult, gaat u akkoord met de aard, het doel, de duur en organisatie van de studie. Er wordt verwacht in alle eerlijkheid ten volle mee te werken voor een correct verloop van de studie. Enkel Vlaamse kinesitherapeuten (Nederlandstalig en werkend in Vlaanderen) die als praktiserend kinesitherapeut patiënten behandelen na een voorste kruisbandreconstructie kunnen in aanmerking komen om de vragenlijst in te vullen. Een bijkomende voorwaarde is dat uw populatie van patiënten met een voorste kruisbandreconstructie minstens gedeeltelijk bestaat uit sporters die competitief aan sport deden voor hun blessure (eender welk niveau).

De duur van uw deelname aan deze studie omvat enkel het invullen van de vragenlijst, die bestaat uit 40 vragen. Het duurt gemiddeld 15 minuten om deze vragen te beantwoorden. Gelieve geen vraag over te slaan, tenzij anders wordt vermeld. Gelieve geen informatie op te zoeken tijdens het invullen van deze vragenlijst. Gelieve bij meerkeuzevragen telkens 1 antwoord aan te duiden, tenzij anders wordt vermeld. Er bestaan geen foutieve antwoorden, dit is slechts een inventarisatie.

De gegevensverzameling voor deze studie gebeurt louter via deze online vragenlijst. Uw persoonsgegevens en antwoorden zijn vertrouwelijk en blijven anoniem, ook voor het onderzoeksteam. Ook bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd. De antwoorden op deze vragen blijven bewaard tot de afloop van dit onderzoek (eind juni 2019). Enkel de lokale onderzoeker (dr. Bart Dingenen) heeft toegang tot de gegevens van de vragenlijst. De verzamelde gegevens worden enkel in het kader van deze studie gebruikt. U zal geen vergoeding krijgen voor uw deelname aan deze studie. Deze studie werd geëvalueerd door een onafhankelijk ethisch comité (het Comité voor Medische Ethiek Universiteit Hasselt) dat een gunstig advies heeft uitgebracht.

Indien u extra informatie wenst omtrent dit onderzoek, kan u altijd contact opnemen met de lokale onderzoeker van dit project, dr. Bart Dingenen via het e-mail adres bart.dingenen@uhasselt.be of via het telefoonnummer 011 28 69 39.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.

dr. Bart Dingenen, UHasselt

dr. Liesbet De Baets, UHasselt

Bart Billiet, UHasselt

dr. Alli Gokeler, Luxembourg Institute of Research in Orthopedics, University of Paderborn

Prof. dr. Johan Bellemans, Ziekenhuis Oost-Limburg, UHasselt

Prof. dr. Jan Truijen, Ziekenhuis Oost-Limburg, UHasselt

 

T