Screen Reader Mode Icon
Klimaatverbond Nederland stopt met de Klimaatverbond Energy Battle. In de gesprekken met onze leden merken we dat dit soort projecten weliswaar worden gewaardeerd. Echter wordt de organisatie rondom deze battle steeds complexer. Daarom is besloten te stoppen en ons te concentreren op nieuwe initiatieven en campagnes rondom verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Om daar de juiste vorm en inhoud aan te geven, is de input van onze leden enorm belangrijk. Met uw input kunnen wij (beleid voor) energiebesparing op de juiste manier blijven agenderen. 

Wij verzoeken u daarom 7 korte vragen hierover te beantwoorden. Deze vragen gaan over maatschappelijk vastgoed. Ongeacht u een ministerie, waterschap of gemeente bent: maatschappelijk vastgoed is ook voor uw organisatie van toepassing. Het vergt maximaal 10 minuten van uw tijd.

Question Title

* 1. Staat verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed hoog op de agenda van jouw organisatie?

Question Title

* 2. Welke maatregelen neemt uw organisatie bij het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed? (Energiebesparende maatregelen zoals LED-lampen en/of verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen)

Question Title

* 3. Welke obstakels ervaart u(w organisatie) bij het verduurzamen van het maatschappelijke vastgoed?

Question Title

* 4. Waar haalt uw organisatie kennis en inspiratie vandaan voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed?

Question Title

* 5. Hoe kan Klimaatverbond Nederland uw organisatie helpen bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed?

Question Title

* 6. Mogen we u naar aanleiding van deze korte enquête benaderen voor nadere toelichting?

Question Title

* 7. Indien ja, vul graag onderstaande gegevens in:

0 van 7 beantwoord
 

T