Welkom bij de VIPA - projectevaluatie

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan deze korte bevraging van het VIPA rond uw tevredenheid van uw door het VIPA gesubsidieerd project. Het invullen van deze vragenlijst is een onderdeel van de eindevaluatie van het project.

Met deze vragenlijst wil het VIPA leren van uw ervaringen met het ontwerpen, plannen, bouwen en onderhouden van uw gebouwen. Dit om de algemene tevredenheid te kennen, tendensen te detecteren, en advies te kunnen geven aan opstartende initiatieven.

Wie vult deze vragenlijst best in? De vragenlijst wordt bij voorkeur ingevuld door een persoon van de voorziening die het ontwerp- en bouwproces nabij heeft opgevolgd, die m.a.w. de 'bouwheer' was of vertegenwoordigde. Het is niet de bedoeling dat uw architect dit invult, we willen immers peilen naar de tevredenheid van de bouwheer zelf.

De vragenlijst is opgedeeld in 3 delen:

- Deel 1 = evaluatie van het ontwerp- en bouwproces
- Deel 2 = uw ervaringen met VIPA
- Deel 3 = evaluatie van het gebouw zelf

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 min.

Hartelijk dank alvast voor uw deelname!
 
20% of survey complete.

T