Screen Reader Mode Icon
Omdat de coronacrisis voorlopig een blijvend effect heeft op de werksituatie van veel Nederlanders zijn wij als PubliContact op zoek naar de mening van medewerkers van klantcontactcentra. In deze survey komen vragen aan bod die betrekking hebben op jouw werksituatie en jouw ervaringen in deze tijd. Uiteraard zullen alle antwoorden anoniem worden verwerkt. 


Deel 1: Veranderingen in het werk door Corona

Question Title

* 1. Mijn werk is door de Coronacrisis veranderd

Question Title

* 2. Ik verwacht dat mijn werk in de toekomst blijvend zal veranderen

Question Title

* 3. In de afgelopen periode kreeg ik minder energie van mijn werk dan normaal

Question Title

* 4. Thuiswerken heeft een negatieve invloed op de manier waarop ik klanten kan helpen

Question Title

* 5. Vanuit huis werken heeft een positieve invloed op mijn energiebalans

Question Title

* 6. Wanneer ik vanuit huis werk heb ik het gevoel dat ik minder goed presteer

Question Title

* 7. Ik ervaar thuis meer afleiding dan wanneer ik op mijn werk ben

Question Title

* 8. Ik zou in de toekomst graag vanuit huis willen blijven werken

Deel 2: Samenwerking met collega's en Corona

Question Title

* 9. Ik krijg energie van mijn leidinggevende(n)

Question Title

* 10. Ik krijg energie van mijn team/collega’s

Question Title

* 11. Ik voel mij door de coronacrisis minder verbonden met mijn collega’s

Question Title

* 12. Ik voel mij door de coronacrisis minder verbonden met mijn leidinggevende(n)

Deel 3: Open vragen 

Question Title

* 13. Waar krijg jij als medewerker nou echt energie van ?

Question Title

* 14. Wat is voor jou de grootste verandering op werkgebied in de coronaperiode ?

Question Title

* 15. Welke invloed heeft deze verandering op jou ?

Question Title

* 16. Wat vind je van het contact met je leidinggevende in deze periode, zou je daar iets aan willen veranderen ?

Question Title

* 17. Wat vind je van het contact met je team/collega’s in deze periode, zou je daar iets aan willen veranderen ?

Question Title

* 18. Is er iets veranderd aan het contact met klanten ? Merk je bijvoorbeeld dat mensen sneller geprikkeld zijn ?

0 van 18 beantwoord
 

T