Welkom

 
12% of survey complete.
Beste ouder,

De vereniging Balans heeft aan de Staatssecretaris van Onderwijs gevraagd om hulpmiddelen voor dyslexie op dezelfde wijze te vergoeden als hulpmiddelen voor leerlingen met andere beperkingen, zoals visuele, auditieve, communicatieve of motorische beperkingen. Het ontbreken van een passende vergoedingsregeling leidt er nu toe dat duizenden kinderen niet kunnen beschikken over de ondersteuning die zij nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De uitsluiting van dyslexie hulpmiddelen als vergoede onderwijsvoorziening leidt tot rechtsongelijkheid en kansenongelijkheid. Balans strijdt voor een eerlijke regeling en verzoekt de Staatssecretaris om de discriminatie van dyslexie ongedaan te maken door artikel 5.2 e in het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap te schrappen.

Balans vraagt ouders om hun mening en ervaringen met dit probleem te delen met Balans. Daarvoor is een korte vragenlijst opgesteld. Wij stellen het op prijs als u deze vragen zou willen beantwoorden. Om informatie te geven of gewoon om uw steun aan dit initiatief te geven.

T