Wij, werknemers in de Nederlandse industrie, willen ons op een eerlijke manier kunnen meten met de ons omringende landen. Wij willen onze industriebanen in Nederland behouden!

Wij vinden dat de industrie in Nederland een gelijk speelveld moet behouden ten opzichte van de andere EU-landen.

Wij willen dat de compensatie van de energiekosten van bedrijven mogelijk blijft (mits het bedrijf aantoonbaar werkt om de reductiedoelstellingen te realiseren).

Question Title

* Ja, ik teken deze petitie.

Question Title

* Ben je lid van de FNV?

Question Title

* De FNV mag mij benaderen over een lidmaatschap van de FNV.

T