Fijn dat je deelneemt aan deze enquête

De resultaten van deze vragenlijst worden gebruikt om te komen tot de invulling van 'het preventieakkoord Velsen'.
Het akkoord is een bundeling van plannen die bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners en vormt een lokale doorvertaling van het Nationaal Preventieakkoord.

De plannen kunnen alleen succesvol zijn als ze breed gedragen worden. Daarom hebben we jouw hulp nodig. Met expertise en energie van professionals, vrijwilligers en inwoners bepalen we samen de inhoud van de plannen. 

Deze enquête is opgesteld om erachter te komen;

1. Aan welke plannen is in Velsen behoefte en/of welke bestaande plannen kunnen we uitbreiden?
2. Welke rol zou jij hierbij kunnen en willen spelen? 

Deze enquête bestaat uit een aantal voorbeeldplannen, waarvan een voorzet is gegeven vanuit het Nationaal Preventieakkoord of vanuit ontwikkelingen waar nu al lokaal energie voor gebleken is. De onderwerpen zijn beredeneerd vanuit 2 perspectieven:

1. Vanuit de hoofdthema's: roken, overgewicht, alcohol en drugs
2. Vanuit het aanpakken van mogelijke oorzaken zoals stress, laaggeletterdheid, schulden en eenzaamheid.

De enquête kan het beste worden ingevuld via laptop op desktop, dit zal max. 13 minuten van je tijd in beslag nemen.

Zou je deze enquête het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 28 februari willen invullen? 

Alvast hartelijk dank voor je waardevolle input!

Question Title

* 1. Vanuit welke achtergrond vul je deze enquête in?

0 van 21 beantwoord
 

T