Screen Reader Mode Icon

Beste (oud-)master Social Work student,

Jij bent één van de ongeveer 2000 (oud-)studenten die zich dagelijks inzet voor sterker sociaal werk. We zijn benieuwd of jij een sterke en passende positie in het werkveld, die je door middel van kennis en vaardigheden, hebt verkregen. Word jij (al) in de praktijk (h)erkend als master-opgeleide professional? En hoe ziet jouw loopbaanperspectief eruit?

Jouw hulp is onmisbaar! Wil jij de vragen uit deze enquête invullen voor 4 juni? Het kost je 15 minuten. We verloten uit de reacties 3 x €25,- aan VVV Bonnen. Wil jij ook meedenken over de resultaten in de focusgroep op 11 juni van 9.00 – 10.00 uur? Meld je aan via lkleinnagelvoort@bpsw.nl.

Hartelijk bedankt voor jouw tijd!

Question Title

* 1. Ik heb de master gevolgd aan:

Question Title

* 2. Waar werk jij op dit moment?

Question Title

* 3. Wat is de naam van jouw functie?

Question Title

* 4. Wat stond er in de vacaturetekst (functie- en opleidingseisen) voor jouw functie?

Question Title

* 5. Heb jij deze functie gekregen doordat je de master Social Work volgt / hebt gevolgd?

Question Title

* 6. Welke specifieke taken of verantwoordelijkheden heb je in deze functie die naar jouw idee bij uitstek passen bij een master-opgeleide sociaal werker?

Question Title

* 7. Als jij de missie van de master-opgeleide sociaal werker zou mogen formuleren (waartoe zijn wij op aard, waar ‘zijn wij van’?). Hoe zou jij die missie formuleren?

Question Title

* 8. Welke kennis, vaardigheden en competenties die in de opleiding zijn aangereikt zijn in jouw beleving van toegevoegde waarde voor de praktijk van het sociaal werk?

Question Title

* 9. Wat hebben master-opgeleide sociaal werkers meer of anders dan bachelor-opgeleide sociaal werkers?

Question Title

* 10. Wat zijn de belangrijkste obstakels/ spanningen waar jij als master-opgeleide social work tegen aan loopt? Noem maximaal 3 punten.

Question Title

* 11. Word jouw master-niveau binnen jouw organisatie erkend?

Question Title

* 12. Zo ja, op welke manier?

Question Title

* 13. De master-opgeleide sociaal werker kan ingezet worden in de functie van onderzoeker, beleidsmedewerker, leidinggevende, senior sociaal werker, docent of projectleider. Zijn die functies er binnen jouw organisatie?

Question Title

* 14. Zijn die functies er binnen jouw werkveld?

Question Title

* 15. Welke andere functies ken jij, die jij goed vindt passen bij de master-opgeleide sociaal werker?

Question Title

* 16. Vaak heeft een professie een beroepscode. In Nederland bestaan er al veel beroepscodes, bijvoorbeeld van de sociaal werker en de jeugd- en gezinsprofessional. Ik hanteer de volgende beroepscode:

Question Title

* 17. Zo ja, hoe hanteer jij de beroepscode in de praktijk? Of zo nee, waarom hanteer jij de beroepscode niet?

Question Title

* 18. Werk jij in jouw dagelijks handelen vanuit richtlijnen? 

Question Title

* 19. Zo ja, welke? En zo nee, waarom niet?

Question Title

* 20. Welke vakinhoudelijke dilemma’s of spanningsvelden kom jij in jouw werk als master-opgeleide sociaal werker tegen?

Question Title

* 21. Wat zijn voor jou belangrijke kennisbronnen?

Question Title

* 22. Voor een zorgvuldige uitoefening van het sociaal werk zou je regelmatig bij- en nascholing moeten volgen:

Question Title

* 23. Op welk niveau moet de eventuele bij- en nascholing zijn?

Question Title

* 24. Hoe zou die eventuele bij- en nascholing van afgestudeerde master-opgeleide eruit moeten zien?

Question Title

* 25. Is er binnen jouw organisatie ruimte voor leren en ontwikkelen?

Question Title

* 26. Ben jij als master-opgeleide Social Work geregistreerd (bijv. Registerplein of SKJ)?

Question Title

* 27. Wat zijn redenen voor jou geweest om je wel of niet te laten registreren?

Question Title

* 28. Welke voor- en nadelen van registratie zijn er volgens jou?

Question Title

* 29. In hoeverre ben jij tevreden met de loopbaanmogelijkheden van de master-opgeleide sociaal werker?

Question Title

* 30. Wat zou volgens jou kunnen helpen om de positie van de master-opgeleide sociaal werker in het werkveld te kunnen ondersteunen/versterken?

Question Title

* 31. Heb jij behoefte aan contact met andere (oud-) master-opgeleide sociaal werkers?

Question Title

* 32. Als je op de hoogte wil blijven of wil meedoen, noteer hieronder jouw emailadres, dan nemen we  contact met je op:

Question Title

* 33. Wil jij kans maken op een VVV-bon? Noteer hieronder jouw emailadres:

0 van 33 beantwoord
 

T