Wij bieden graag iedereen een platform voor expertisedeling. Zowel interne onderzoekers en beleidsmedewerkers, als externe initiatiefnemers uit andere instellingen of het middenveld kunnen op eenvoudig verzoek hun onderzoeksresultaten, projecten of goede praktijken komen toelichten tijdens de tweemaandelijkse middaglezingen. De enige vereiste is dat uw thema op de een of andere manier gelinkt is aan onderwijs en diversiteit en/of gender.

T