Welkom bij mijn enquête!

Geachte mijnheer, Geachte mevrouw,

Ik ben Nicolas Decrêm, masterstudent handelswetenschappen en tevens student-ondernemer aan de Universiteit Gent. Enige tijd geleden is het idee ontstaan om haarresten te gaan verwerken tot een biologische meststof. Met deze enquête wil ik dan ook nagaan hoe groot het draagvlak is bij de kap- en trimsalons om deel te nemen aan dit project. 

Waarom dit project? 

Momenteel worden haarresten gewoon meegegeven met het restafval om dan uiteindelijk verbrand te worden. Als je weet dat een gemiddeld kapsalon 6kg haarafval per maand heeft en 1kg restafval verbranden zorgt voor een uitstoot van 1kg CO2, zou er door deze manier van werken 72kg CO2 per jaar per kapsalon bespaard kunnen worden. Dat zijn 2,5 bomen per kapsalon per jaar!

Daarnaast is haar een stikstofrijk product. Momenteel wordt stikstof d.m.v. een chemisch proces uit de atmosfeer gehaald. Dit proces heet het Haber-Bosch proces. Dit proces is zeer milieubelastend omdat het verantwoordelijk is voor 3% van de globale gasconsumptie.

Al deze factoren samen hebben er mij toe aangezet dit project aan te vatten.

Hoe zou het in zijn werk gaan?

Het haar zal op verschillende plaatsen opgehaald worden: kapperszaken, trimsalons, ziekenhuizen, rusthuizen, gevangenissen, ...

Het is de bedoeling om het haar 1x per maand te verzamelen. Daarvoor zullen verschillende methodes gehanteerd worden. Zo is het onder meer de bedoeling op termijn verschillende locaties te voorzien waar men het haar kan binnenbrengen. Daarnaast willen wij ook de mogelijkheid bieden om het haar te laten ophalen. In beide gevallen wordt dan een kleine vergoeding gevraagd van de deelnemende zaken. Deze vergoeding zal echter terugverdiend kunnen worden (zie later), wat vandaag niet het geval is.

Na het ophalen zorgen wij ervoor dat het haar verwerkt wordt tot een biologische meststof.

Wat zit er in voor de deelnemers?

Geen kosten meer voor de verwerking van het restafval. Dit is een groot pluspunt want kapperszaken betalen op vandaag veel geld voor het ophalen van hun haarresten.

Met onze kostprijs per inzameling wensen wij een mooi én concurrentieel alternatief te bieden. Zo draagt u met uw zaak ook bij aan een circulaire economie, een betere wereld en heeft u een boeiend verhaal te vertellen aan uw klanten.

Wij denken er over om onze meststof na verloop van tijd ook aan particulieren te verkopen. Indien hiertoe wordt overgegaan, zal de meststof ook aangeboden worden bij de deelnemende kapperszaken die dit wensen. Zij krijgen dan per verkochte fles een vergoeding, waarmee zij hun initiële kosten eenvoudig terug kunnen verdienen.

Daarnaast zouden wij de deelnemende kapperszaken en trimsalons aanraden om per knipbeurt een extra vergoeding van 5 à 10 eurocent te vragen. Wanneer in rekening wordt gebracht dat de gemiddelde kapperszaak zo’n 200 knipbeurten per maand heeft, komen zij hier mee snel uit de kosten.

What's next?
We hopen zo snel mogelijk van start te gaan. Meer up-to-date informatie vindt u op onze website waar u ook meer info vindt over een proefproject dat we op poten willen zetten.

Alvast bedankt voor uw het invullen van de enquête, uw input en uw enthousiasme. Hopelijk mogen we u verwelkomen eens we effectief van start zijn gegaan.

Nicolas Decrêm

nicolasdecrem@outlook.com
0478096548
www.haircycle.be
0 van 9 beantwoord
 

T