Welkom

Beste huisarts,
 
Hartelijk dank voor uw interesse. Met behulp van dit onderzoek willen we graag inzicht krijgen in welke mate ouderen (≥ 75 jaar) in Maastricht-Heuvelland voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’ terecht komen. Dit onderzoek wordt vanuit ZIO uitgevoerd in het kader van een wetenschappelijke stage van de Master Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

In deze enquête zal eerst naar demografische gegevens gevraagd worden. Vervolgens worden vragen gesteld over het verwijsproces bij ouderen, consultatiemogelijkheden, samenwerking met zorgverleners in de 2e lijn en de multidisciplinaire videoconsultatie ouderenzorg. Bij de laatste vraag kunt u vrijwillig uw mailadres achterlaten, indien u mee wil werken aan een verdiepend interview rondom dit onderwerp. 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en u kunt op elk moment stoppen, zonder reden van opgaaf. De antwoorden zullen anoniem, niet herleidbaar naar u, vertrouwelijk en uitsluitend voor dit onderzoek verwerkt worden.
 
Alvast bedankt voor uw deelname!
Lotte van Loon – Master student Geneeskunde UM
l.van.loon@zio.nl

T