De eindexamenperiode zit er bijna op. Na de zomer begint weer een nieuwe examencyclus. Tijd om jezelf de vraag de stellen: "Hoe is het gesteld met de kwaliteit van mijn schoolexamens?" Doe hier de test.

Question Title

* 1. Bij ons op school zijn er vastgelegde afspraken over de vorm en inhoud van de schoolexamens (PTA/PTO/Examenplan).

Question Title

* 2. Van alle schoolexamens is duidelijk hoe de leerling voldoende resultaat behaalt: de cesuur is aangegeven.

Question Title

* 3. Onze toetsvormen passen bij de toetsdoelen.

Question Title

* 4. Onze examensecretaris heeft een duidelijke taakomschrijving en is officieel aangesteld.

Question Title

* 5. Bij ons op school hebben we een examencommissie.

Question Title

* 6. Alle docenten met een examenklas ontvangen de septembermededeling.

Question Title

* 7. Onze school heeft een schoolvisie, inclusief een duidelijke visie op toetsing, die bij de medewerkers bekend is.

Question Title

* 8. Elke docent is bij ons op de hoogte van de inhoud van het examenreglement.

Question Title

* 9. Alle afspraken rondom toetsing staan bij ons op school in een toetsbeleid.

Question Title

* 10. De kwaliteit van onze schoolexamens wordt elk jaar steekproefsgewijs door een ander gecontroleerd.

Question Title

* 11. Er vindt bij ons op school nascholing plaats op gebied van toetsing en examinering.

Question Title

* 12. Onze docenten stemmen hun beoordelingswijze met elkaar af (denk aan puntentoekenning, wat te doen bij antwoorden die niet in het beoordelingsmodel staan etc.).

Question Title

* 13. Laat hier je e-mailadres achter wanneer je de uitslag wilt ontvangen.

T