Question Title

U heeft kort geleden de Participatiewebshop bezocht. 
Wij willen graag weten wat u van de webshop vond. 
Wilt u daarom antwoord geven op onze vragen?

Question Title

Vond u het gemakkelijk om in te loggen? 
(1= niet gemakkelijk, 10 = heel gemakkelijk)

Question Title

Wat wilde u doen in de webshop? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Question Title

Het lukt mij om iets in de webshop te bestellen.

T