Onderzoek digitale huisartsenzorg zuid & midden Kennemerland:
evaluatie online inzage en het patiëntenportaal

Middels deze enquête krijgen wij graag inzicht in de bekendheid met het patiëntenportaal van uw huisarts en uw ervaringen hiermee.
 
Achtergrond:
Sinds juli 2020 is het mogelijk om uw dossier bij uw huisarts online in te zien. Dit kan via een zogenaamde Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) en in onze regio daarnaast ook via het Patiëntenportaal van uw huisartsenpraktijk. 

U kunt in dit patiëntenportaal o.a. de volgende zaken zien:
• uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
• het advies van uw huisarts
• een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis
• een lijst met uw medicijnen
• uw allergieën

 
Daarnaast bieden patiëntenportalen ook andere nuttige functies voor u als patiënt. Zo kunt u online afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en een e-consult doen. Deze mogelijkheden variëren per huisartspraktijk. 
Deze enquête bestaat uit maximaal 17 vragen en het invullen hiervan kost u ongeveer 4-6 minuten.

Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!
 
11% of survey complete.

T