Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Binnen welke soort zorginstelling ben je vandaag tewerkgesteld? 

Question Title

* 2. Ben je gespecialiseerde verpleegkundige met BBT of BBK vandaag? 

Question Title

* 3. Ben je het eens met deze criteria die bepalend zijn voor gespecialiseerde verpleegkundigen?
✓Ontwikkelt klinische expertise in haar domein om te beantwoorden
aan de evolutie van de gezondheidszorg en de verpleegkunde
✓Focus op het klinisch redeneren binnen de specialisatie
✓Totaalzorg van de patiënt/cliënt
✓Bestaande bijkomende opleiding

Question Title

* 4. Moeten specialisatiedomein worden vastgesteld volgens 6 generieke zorgcontexten of moet het breder mogelijk zijn?
✓ Acute en kritieke zorg
✓ Chronische zorg
✓ Zorg kind en gezin
✓ Geestelijke gezondheidszorg
✓ Transversale zorg

Question Title

* 5. Ben je akkoord met volgende kerncriteria voor de opleiding?
✓Opleiding van minimaal 20 ECTS of 150 uur waarvan de helft bestaande uit stages
✓Opleiding met kwaliteitslabel

Question Title

* 6. Ben je akkoord met deze erkenningscriteria voor de opleiding tot gespecialiseerde verpleegkunde?
✓Modulaire organiseren
✓Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een specifieke zorgcontext
✓Een erkenningscommissie dient de erkenning te geven aan de verpleegkundigen, zij komen hierbij in een register

Question Title

* 7. Ben je ermee akkoord dat de gespecialiseerde verpleegkundigen met BBT of BBK automatisch dienen te worden erkend binnen de nieuwe definitie van gespecialiseerde verpleegkundigen?

Question Title

* 8. Welke specialisatie wordt vergeten in het lijstje van "Acute en kritieke zorg"?
✓Intensieve zorg
✓Spoed
✓Peri-operatieve zorg
✓Anesthesie
✓Perfusionist

Question Title

* 9. Welke specialisatie wordt vergeten in het lijstje "Chronische zorg"? 
✓ Oncologische zorg
✓ Palliatieve zorg
✓ Eerstelijnszorg
✓ Diabetologie zorg
✓ Nefrologische zorg en dialyse
✓ Pneumologie zorg
✓ Neurologische zorg
✓ Cardiologische zorg
✓ Urologische zorg
✓ Hematologische zorg
✓ Radiotherapeutische zorg
✓ Reumatologische zorg

Question Title

* 10. Welke specialisatie wordt vergeten in het lijstje "Zorg kind en gezin"? 
✓ Pediatrische zorg
✓ Neonatologie

Question Title

* 11. Welke specialisatie wordt vergeten in het lijstje "Zorg voor ouderen"? 
✓Geriatrische zorg

Question Title

* 12. Welke specialisatie wordt vergeten in het lijstje "Geestelijke gezondheidszorg"?
✓ Geestelijke gezondheidszorg (en Psychiatrische)
✓ Verslavingszorgen

Question Title

* 13. Welke specialisatie wordt vergeten in het lijstje "transversale zorg"? 
✓ Wondzorg
✓ Stomazorg
✓ Algologische zorg
✓ Sociale gezondheidszorg
✓ Medische beeldvorming zorg
✓ Verzorging van besmettelijke ziekten

Question Title

* 14. Andere specialisaties, wat wordt vergeten? 
✓ Dementiezorg
✓Gehandicaptenzorg
✓ Invasieve interventies zoals endoscopie
✓Pijn 
✓Sterilisatie 
✓Klinische studieverpleegkundigen
✓Begeleidingverpleegkundigen
✓Computersysteemverpleegkundigen
✓Verpleegkundig ziekenhuishygiënist
✓Verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk
✓Juridisch expert verpleegkundigen

0 van 14 beantwoord
 

T