Question Title

* 2. In welk algemeen niet- opleidingsziekenhuis heb je deze stage gelopen?

Question Title

* 3. In welk jaar van de opleiding heb je deze stage gevolgd?

Question Title

* 4. Welke werkzaamheden heb je verricht tijdens deze stage ? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. In welk onderdeel van de opleiding (bijv. PICU, NICU, afdeling, polikliniek) viel jouw stage? Was dit roostertechnisch haalbaar?

Question Title

* 6. Heb je jouw verwachtingen en doelen van tevoren met je opleider en de kinderarts in het algemene ziekenhuis besproken?

Question Title

* 7. Heeft de stage aan jouw verwachtingen voldaan?

Question Title

* 8. De duur van deze stage vond ik:

Question Title

* 9. Ambieer je in de toekomst een werkplek als kinderarts in een niet – opleidingsziekenhuis?

Question Title

* 10. Vind je deze stage van meerwaarde binnen je opleiding?

Question Title

* 11. Om deze meerwaarde van deze stage in kaart te brengen, volgen nu een aantal stellingen.

  Volstrekt geen meerwaarde Weinig meerwaarde Neutraal Veel meerwaarde Van zeer grote meerwaarde
Deze stage in een klein algemeen niet- opleidingsziekenhuis heeft een meerwaarde voor de ontwikkeling als kinderarts in bredere zin.
Deze stage heeft als meerwaarde de samenwerking met de 1e lijns- zorg.
Deze stage heeft als meerwaarde de samenwerking met de academie.
Deze stage heeft als meerwaarde de kennismaking/ mogelijkheden t.a.v. management en organisatie.
Deze stage is van meerwaarde voor het keuzeproces als toekomstig kinderarts op de arbeidsmarkt

Question Title

* 12. Als ik deze stage zelf opnieuw zou willen organiseren, dan zou ik

T