Enquete Stichting Vrienden Sint martinus

Inleiding
De Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland stelt zich ten doel om de Sint Martinus te behouden en tracht dit te bereiken door het ondersteunen van initiatieven en het ontplooien/ ontsluiten van activiteiten.
Wij hebben een eigen website (www.vriendenvanmartinus.nl) en u vindt ons ook in de Hoogland app. U ziet onze deelname bij/aan:
- Open Monumenten Dag incl. Schoolklassendag
- Martinus verbindt Hoogland
- Hooglandse Wintersferen
- Vlaggen voor de toren van de St Martinus
- Onderhoud van de locatie middels kennis en netwerk
- Gluren bij de buren
- Struinen in de tuinen
- Aanlichting van de toren
- Midzomertuinfeest: Muziek – eten en gezelligheid
- Banner voor komende gebeurtenissen
- Ontwikkeling van een plaquette voor de locatie rond de kerk

De Stichting is opgericht op 01 april 2017 en bestaat nu dus meer dan een jaar. Reden voor ons om een korte enquête te maken om u te bevragen naar onze bekendheid bij u en om verbeterpunten te identificeren.

De enquête is zo ingericht dat deze volledig anoniem ingevuld kan worden en uw persoonlijke gegevens voor ons niet zichtbaar zijn.
We nodigen u van harte uit de enquête in te vullen; hartelijk dank voor uw medewerking

Question Title

* 1. Bent u bekend met de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de St. Martinus?

Question Title

* 2. Wat vindt u van het bestaan van deze Stichting naast de Katholieke Kerk

Question Title

* 3. Gelet op de ontkerkelijking die al enige decennia in Nederland gaande is, zijn al veel kerken gesloten en aan de eredienst onttrokken. Ook in Amersfoort.
Wat vindt u dat met de Sint Martinuskerk in de toekomst moet gebeuren?

Question Title

* 4. De Stichting is tot nu toe bezig geweest om de kerk en omgeving meer in het midden van de gemeenschap te plaatsen (zie hiervoor). Vindt u dit de juiste activiteiten waar de Stichting zich mee moet bezig houden?

Question Title

* 5. Wat kan de Stichting Vrienden verbeteren of waar moet meer aandacht aan worden besteed?

Question Title

* 6. Zou u willen bijdragen aan het nastreven van de doelstellingen van de Stichting Vrienden, door …….

Question Title

* 7. Indien u financieel wilt ondersteunen, welke jaarlijkse bijdrage vindt u acceptabel?

Question Title

* 8. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 9. Heeft u nog een suggestie / tip?
Indien u donateur wilt worden of een andere bijdrage wilt leveren, kunt u hier uw naam en telefoonnummer of mailadres achterlaten zodat wij contact met u kunnen opnemen

T