Op dit moment wordt door het Ministerie van VWS onderzocht welke wensen er zijn voor wat betreft een mogelijke aanpassing van het WAS. Speelplan wil graag weten wat de mening is van verschillende organisaties en disciplines over dit onderwerp.

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Question Title

* Contactgegevens

Wij vragen uw persoonlijke contactgegevens om u later op de hoogte te kunnen stellen van de resultaten van dit onderzoek. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor publicatie.

Question Title

* Gegevens gemeente / bedrijf / organisatie

Question Title

* Wat zou u als gemeente / bedrijf / organisatie willen doen waar nu in het WAS geen ruimte voor is?

Question Title

* Op welke punten zou het WAS strenger moeten zijn?

Question Title

* Op welke punten zou het WAS meer ruimte moeten bieden?

Question Title

* Overige opmerkingen:

T